Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 31

Tiết 4 Tập làm văn.
Tiết 34: ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Biết thông tin của người thân - Hiểu các yêu cầu, nội dung trong thư
trong gia đình mình, địa chỉ nơi chuyển tiền đi, giấy mua báo chí trong
mình đang cư trú.
nước.
- Điền đúng nội dung cần thiết vào mẫu
thư chuyển tiền đi, giấy mua báo chí trong
nước.
I. Mục tiêu:
- Hiểu các yêu cầu, nội dung trong thư chuyển tiền đi, giấy mua báo chí trong
nước.
- Điền đúng nội dung cần thiết vào mẫu thư chuyển tiền đi, giấy mua báo chí trong
nước.
II. Đồ dùng dạy học:
Mẫu thư chuyển tiền đi, giấy đặt mua báo chí trong nước
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp:
* Kiểm tra bài cũ:
Ở tuần 33 các em đã làm
quen với loại giấy tờ in sẵn nào?
- Nhận xét.
*Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
* Bài tập 1 (161)
- HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
- Treo bảng phụ viết sẵn tờ :
Điện chuyển tiền đi mẫu hướng
dẫn HS điền.
- Hướng dẫn HS cách điền.
+ Họ và tên người gửi: họ tên mẹ
em
+ Địa chỉ: ghi theo hộ khẩu
+ Số tiền: viết bằng số trước, chữ
sau
+ Họ tên người nhận: họ tên của - HS điền vào tờ thư chuyển tiền đi
ông


( bà ) em
- HS tự điền vào phiếu, 1HS làm
vào phiếu to.
- Gọi 1 số HS trình bày
- Nhận xét, bổ sung
* Bài tập 2(162)
- HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn HS điền:
+ Tên độc giả : ghi tên mình
+ Địa chỉ: ghi nơi mình đang ở
- Hết thời gian trình bày
- GV cùng HS nhận xét.
3. Kết luận:
? Khi viết đơn chuyển tiền đi em


cần điền vào những đề mục nào?
- Nhận xét tiết học
- Đọc lại bài, chuẩn bị bài sau

- 1 số cặp trình bày.
- Nhận xét bổ sung
- 1HS đọc yêu cầu
- HS làm bài
- HS trình bày
- Nhận xét.

.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×