Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 60

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 67: MỞ RỘNG VỐN TỪ : LẠC QUAN – YÊU ĐỜI
Những kiến thức HS đã biết liên quan Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Biết các từ ngữ theo chủ điểm
- Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá
vốn từ về tinh thần lạc quan, yêu
đời.
- Biết đặt câu với các từ đó.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về tinh thần lạc quan, yêu đời.
2. Kỹ năng: Biết đặt câu với các từ đó.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- Giấy khổ rộng, bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Ổn định

* Bài cũ
- Nêu ghi nhớ bài Thêm trạng ngữ
chỉ mục đích cho câu? Đặt câu có
trạng ngữ chỉ mục đích?
- 2 HS nêu và lấy ví dụ minh hoạ.
2. Phát triển bài:
* Bài 1.
Tổ chức HS trao đổi theo nhóm 4:
- Trình bày:
- GV cùng HS nhận xét, chốt ý
đúng

* Bài 2.
- Làm bài vào vở:
- Trình bày:
- GV nhận xét, khen học sinh đặt
câu tốt:

- HS đọc yêu cầu bài.
- Nhóm 4 trao đổi và làm bài vào phiếu.
- Dán phiếu, nêu miệng, lớp nhận xét, bổ
sung.
a. Vui chơi, góp vui, mua vui.
b. Vui thích, vui mừng, vui lòng, vui thú,
vui vui.
c. Vui tính, vui nhộn, vui tươi.
d. Vui vẻ.
- HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp làm bài.
- Nêu miệng, lớp nhận xét chung.
VD:
- Mời các bạn đến góp vui với bọn mình.


* Bài 3.
- Trao đổi theo cặp để tìm từ miêu
tả tiếng cười:
- Nêu miệng:

- Mình đánh một bản nhạc để mua vui


cho bạn thôi.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS trao đổi.

- VD: Cười ha hả, cười hì hì, cười hí hí,
hơ hơ, hơ hớ, khanh khách, khềnh khệch,
khùng khục, khúc khích, rinh rích, sằng
- Đặt câu với các từ tìm được trên: sặc, sặc sụa,...
- VD: Cô bạn cười hơ hớ nom thật vô
duyên.
- GV cùng HS nhận xét, chữa bài. + Ông cụ cười khùng khục trong cổ
họng.
3. Kết luận:
+ Cu cậu gãi đầu cười hì hì, vẻ xoa dịu.
Đặt 1 câu với từ tìm được bài tập 3.
- Nhận xét giờ học. VN ôn bài
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

__________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×