Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 59

Tiết 3:Luyện từ và câu:
Tiết 68: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CÂU
Những kiến thức học sinh đã Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Biết trạng ngữ là thành phần phụ - Hiểu ý nghĩa tác dụng, và xá định trạng ngữ
của câu.
chỉ phương tiện trong câu.
- Viết đoạn văn tả con vật mà em yêu thích
trong đó có sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện.
I. Mục tiêu:
- Hiểu ý nghĩa tác dụng, của trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu.
- Xác định được trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu.
- Viết đoạn văn tả con vật mà em yêu thích trong đó có sử dụng trạng ngữ chỉ
phương tiện.
II. Đồ dùng học tập
Bảng phụ ghi sẵn ví dụ ( phần nhận xét)
Bảng nhóm,bút dạ
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp:
* Kiểm tra bài cũ:
- 1HS lên bảng đặt câu từ miêu tả
tiếng cười (Chúng em nghe kể
chuyện hài, ai cũng cười sặc sụa.
Nhận xét,đánh giá
*Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
a.Nhận xét
Bài tập 1 (160)
- HS đọc yêu cầu,nội dung
-1HS đọc yêu cầu
- HS làm việc cá nhân
- HS làm việc cá nhân
- Dùng bút chì gạch chân dưới trạng + Bằng món “mầm đá” độc đáo,..
ngữ
+ Với một chiếc khăn bình dị,..
- Nhận xét bổ sung
- HS nhận xét, bổ sung
Bài tập 2(160) HS đọc yêu cầu
- 1HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận theo cặp(1 phút)
- HS thảo luận cặp trả lời câu hỏi
Các trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa ( Bổ sung ý nghĩa chỉ phương tiện cho câu).
gì cho câu?


b. Ghi nhớ(160)
Trạng ngữ chỉ phương tiện có ý
nghĩa gì? Trạng ngữ chỉ phương tiện
trả lời câu hỏi nào?
- Ghi nhớ( SGK)
- HS đặt các câu có TN chỉ phương
tiện.

c. Luỵên tập
Bài tập 1(160) Đọc yêu cầu và nội
dung
*Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện


trong các câu:
- Nhận xét,đánh giá

- Chỉ rõ phương tiện của sự việc
- Câu hỏi: Bằng cái gì? Với cái gì?
- 1-3 HS đọc ghi nhớ
+ Bằng giọng kể truyền cảm,cô giáo đã kể
cho chúng em nghe truyện Thạch Sanh.
+ Với đôi bàn tay khéo léo , mẹ đã làm cho
em một chiếc đèn ông sao thật đẹp.
- 1HS đọc yêu cầu
- HS làm VBT, 1HS làm bảng nhóm
- Hết thời gian trình bày
. Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên….
. Với óc quan sát tinh tế và đôi bàn tay khéo
léo, người họa sĩ…
- Nhận xét, đánh giá

Bài tập 2(160) Đọc yêu cầu:
- 1-2 HS đọc yêu cầu.
* Viết một đoạn văn ngắn tả con vật - HS làm VBT, 3HS làm bảng nhóm
mà em yêu thích ....có trạng ngữ chỉ - Hết thời gian trình bày:
phương tiện.
VD: Đàn gà nhà em vừa mới xuống ổ, 10
chú gà con thật xinh xắn và đáng yêu. Bộ
lông của những chú gà mới mượt làm sao,
những chiếc mỏ màu vàng bé tí, hai cái
chân nhỏ xíu như hai cái tăm. Những hôm
trời sắp mưa, bằng đôi cánh rộng của mình
gà mẹ xoè cánh ra ôm gọn đàn con của
mình vào lòng.
- Nhận xét,đánh giá
3. Kết luận:
+ Trạng ngữ chỉ phương tiện có ý
nghĩa gì? Trả lời câu hỏi nào?
Nhận xét giờ học
- Đọc lại bài,chuẩn bị bài sau
--------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×