Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 46

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 51: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ : AI LÀ GÌ ?
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được
liên quan đên bài học
hình thành
- Biết câu kể Ai là gì ? biết cấu - Ôn tập và củng cố về câu kể Ai là gì? Xác
tạo của câu kể Ai là gì ?
định được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn.
Hiểu ý nghĩa, tác dụng của mỗi câu.
- Xác định đúng chủ ngữ , vị ngữ trong câu
kể Ai là gì?
- Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai là
gì? Yêu cầu đúng ngữ pháp.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn tập và củng cố về câu kể Ai là gì? Xác định được câu kể Ai là gì?
trong đoạn văn. Hiểu ý nghĩa, tác dụng của mỗi câu.
2. Kỹ năng: Xác định đúng chủ ngữ , vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
- Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai là gì? Yêu cầu đúng ngữ pháp.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết 4 câu kể trong từng đoạn văn
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
+ 1 HS lên bảng đặt câu kể Ai là gì?
VD: Hà Nội là thủ đô của nước ta.
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
* Bài 1 ( 79) Gọi HS đọc y/c và nd.
- HS đọc yêu cầu & đoạn văn.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng Câu kể Ai là gì?
Tác dụng
nhóm.
Nguyễn
Chi Câu
giới
Phương/
thiệu
Cả hai ông/
Nêu
nhận
Ông Năm/
định
Cần trục/
Câu
giới


thiệu
Nêu
định
- Gọi HS nhận xét.
+ Tại sao câu: Tàu nào có hàng…tới
không phải là câu kể Ai là gì?
* Bài 2 ( 79)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm bài theo cặp ( 2 phút )


- Gọi HS trình bày trước lớp

nhận

- HS nhận xét, bổ sung.
- Vì các bộ phận của nó không trả lời
cho câu hỏi Ai? là gì?
- HS đọc yêu cầu
- Nguyễn Tri Phương/ là người Thừa
Thiên.
- Cả hai ông/ đều không phải là người
hà Nội.
- Ông Năm/ là dân ngụ cư của làng
này
- Cần trục/ là cánh tay kì diệu của các
chú công nhân.
- HS nhận xét, bổ sung

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 79)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng * Khi chúng tôi đến Hà nằm trong nhà,
nhóm.
bố mẹ Hà mở cửa đón chúng tôi.
Chúng tôi lễ phép chào 2 bác. Thay
mặt cả nhóm, tôi chào 2 bác:
- Thưa bác, hôm nay nghe tin bạn Hà
ốm, chúng cháu đến thăm hà. Cháu xin
giới thiệu với hai bác: Đây là bạn
Tùng. Bạn Tùng là lớp trưởng lớp
cháu. Đây là bạn Hương. Hương là
học sinh giỏi toán nhất lớp cháu. Còn
cháu là bạn thân của Hà. Cháu tên là
Thủy ạ.
- Goị HS nhận xét.
- HS nhận xét, bổ sung
- Gọi 1 số HS đọc bài trước lớp
3. Kết luận:
+ Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì chỉ
gì? Trả lời câu hỏi nào? Do từ ngữ


nào tạo thành?
- Nhận xét giờ học
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×