Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 43

Tiết 2: Luyện từ và câu.
Tiết 48: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ : AI LÀ GÌ
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Biết cấu tạo câu kể ai là gì?
- Hiểu được vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Các
từ ngữ làm vị ngữ trong kiểu câu này.
- Xác định đúng vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
trong đoạn văn, thơ.
- Đặt được đúng câu kể Ai là gì? từ những ví
dụ đã cho.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu được vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Các từ ngữ làm vị ngữ trong
kiểu câu này.
2. Kỹ năng: Xác định đúng vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, thơ.
- Đặt được đúng câu kể Ai là gì? từ những ví dụ đã cho.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết đoạn văn phần nhận xét.

- ảnh các con: s tử, gà trống, đại bàng, chim công.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ:
+ 1 HS đọc đoạn văn giới thiệu về các
bạn trong tổ dùng câu kể Ai là gì?
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét:
* Bài tập 1, 2, 3.
- Gọi HS đọc yêu cầu, đoạn văn.
- HS đọc yêu cầu, đoạn văn.
- Cho HS hoạt động theo cặp.( 2 phút )
+ Đoạn văn trên có mấy câu?
- 4 câu.
+ Câu văn nào có dạng Ai là gì?
- Em/ là cháu bác Tự.
+ Xác định VN trong câu trên?
CN VN


+ Trong câu " Em là cháu bác Tự " bộ
phận nào trả lời câu hỏi Ai là gì?
+ Bộ phận đó gọi là gì?
+ Những từ ngữ nào có thể làm VN
trong câu kể Ai là gì?
+ VN được nối với CN bằng từ nào?
II. Ghi nhớ: SGK/62
- Gọi HS đọc ghi nhớ
III. Luyện tập.
* Bài 1 ( 62 )
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng
nhóm.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 62 )


- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm bài theo cặp.
- Gọi 1 số cặp trình bày

- là cháu bác Tự
- VN trong câu
- DT và cụm DT
- từ là.
- HS đọc ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm VBT, 1 HS làm bảng
nhóm.
a. Người/ là cha, là Bác là Anh
b. Quê hương/ là chùm khế ngọt
Quê hương / là đường đi học
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài theo cặp.
- Chim công là nghệ sĩ múa tài ba.
- Gà trống là sứ giả của bình minh.
- Đại bàng là dũng sĩ của rừng xanh.
- Sư tử là chúa sơn lâm
- HS nhận xét.

- Gọi HS nhận xét.
* Bài 3 ( 62 )
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Cho HS làm VBT, 2 HS làm bảng - Thành phố HCM là một thành phố
nhóm
lớn.
- Bắc Ninh là quê hương của những
làn điệu dân ca quan họ.
- Trần Đăng Khoa là nhà thơ
- Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt nam
- HS nhận xét.
- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:


+ Trong câu kể Ai là gì VN được nối
với CN bằng từ nào?
- Nhận xét giờ
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×