Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 42

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 47: CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Biết câu kể Ai làm gì ? Ai thế - Hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì?
nào ?
- Nhận biết được câu kể Ai là gi ? trong đoạn
văn
- Biết đặt câu kể Ai là gì để giới thiệu về
người bạn hoặc người thân trong gia đình
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì?
2. Kỹ năng: Nhận biết được câu kể Ai là gi ? trong đoạn văn
- Biết đặt câu kể Ai là gì để giới thiệu về người bạn hoặc người thân trong gia đình
- Rèn kĩ năng quán sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục Hs ý thức học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết đoạn văn bài tập 1 phần nhận xét.
- Giấy khổ to ghi từng phần a, b, c bài tập 1phần luyện tập.

- HS chuẩn bị ảnh của gia đình.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ:
+ 1 HS đọc 1,2 câu tục ngữ thuộc chủ
điểm Cái đẹp
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét.
* Bài 1,2 ( 57)
- Yêu cầu HS đọc 3 câu được gạch chân - HS đọc yêu cầu & đoạn văn.
trong đoạn văn
- Cho HS thảo luận theo cặp ( 2 phút )
- HS thảo luận cặp.
+ Câu nào dùng để giới thiệu, câu nào - Câu giới thiệu về bạn Diệu Chi:
nêu nhận định về bạn Diệu Chi?
Đây là Diệu Chi bạn mới của lớp ta.
Bạn Diệu Chi là HS cũ của trường


- Gọi 1 số cặp nhận xét
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
* Bài 3 ( 57)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
* GV: Gạch một gạch dưới bộ phận trả
lời câu hỏi Ai? 2 gạch dưới bộ phận trả
lời là gì?
- Các câu giới thiệu và nhận định về bạn
Diệu Chi là kiểu câu kể Ai là gì?
+ Bộ phận CN và VN trong câu kể Ai là
gì? Trả lời cho những câu hỏi nào?
* Bài 4 ( 57)
- Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Hãy phân biệt 3 kiểu câu đã học Ai
làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? để thấy
chúng giống nhau và khác nhau ở điểm
nào?TH Thành Công.
- Câu nhận định về bạn Diệu Chi:
Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ .
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu
* Đây là Diệu Chi bạn mới của lớp
ta.
* Bạn Diệu Chi là HS cũ của trường
TH Thành Công.
* Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ .
- CN trả lời cho câu hỏi Ai? bộ
phận VN trả lời cho câu hỏi là gì?

- HS đọc yêu cầu.
* Giống nhau: Bộ phận chủ ngữ
cùng trả lời câu hỏi Ai ( cái gì? con
gì? )
* Khác nhau: Câu kể Ai làm gì VN
trả lời câu hỏi làm gì?
- Câu kể Ai thế nào VN trả lời câu
hỏi thế nào?
+ Câu kể Ai là gì gồm có những bộ - Câu kể Ai là gì VN trả lời câu hỏi
phận nào? Chúng có tác dụng gì?
là gì?
+ Câu kể Ai làm gì dùng để làm gì?
II. Ghi nhớ: SGK/57.
- Gọi HS đọc ghi nhớ.
- HS đọc ghi nhớ.
- Gọi HS nêu ví dụ?
- Bố em là nông dân
III. Luyện tập:
- Chích bông là con chim rất đáng
* Bài 1 ( 58)
yêu.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu.
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng - HS làm VBT, 1 HS làm bảng
nhóm.
nhóm.
- a. Thì ra đó là….tình cảm…chế
tạo. Đó…hiện đại.


- Gọi HS nhận xét.
* Bài 2 ( 58)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm bài theo cặp ( 2 phút )
- Gọi HS trình bày trớc lớp

- Gọi HS nhận xét.
3. Kết luận:
+ Câu kể Ai là gì gồm mấy bộ phận?
Mỗi bộ phận trả lời câu hỏi nào?
- Nhận xét giờ

b. Là là …bầu trời
Lịch lại là trang sách.
c. Sầu riêng là loại trái cây quý của
miền Nam.
- HS nhận xét, bổ sung
- HS đọc yêu cầu
Giới thiệu về gia đình.
Mình xin giới thiệu với các bạn về
gia đình mình. Ông mình là sĩ quan
quân đội đã về hu. Bà mình là công
nhân đã về
hưu. Bố mình là bác sĩ. Mẹ mình là
GV tiểu học.
- HS nhận xét, bổ sung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×