Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 38

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 45: DẤU GẠCH NGANG
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Nhận biết dấu gạch ngang
- Nắm được tác dụng cảu dấu gạch ngang
( nội dung ghi nhớ)
- Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu
gạch ngang trong bài văn( BT1, mục III); viết
được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để
đánh dấu lời đối thoại và đánh dấu phần chú
thích( BT2)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nắm được tác dụng cảu dấu gạch ngang( nội dung ghi nhớ)
2. Kỹ năng: Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu gạch ngang trong bài
văn( BT1, mục III); viết được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời
đối thoại và đánh dấu phần chú thích( BT2)
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục Hs ý thức học tập
II. Đồ dùng dạy học :

- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn a) ở BT1 phần nhận xét
III. Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 2 HS lên bảng. Mỗi HS đặt 1
câu có sử dụng các từ ngữ thuộc chủ
điểm cái đẹp, 2 HS đứng tại chỗ nêu
tình huống sử dụng câu thành ngữ: Mặt
tươi như hoa và Chữ như gà bới.
2. Phát triển bài:
I. Nhận xét
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Yêu cầu HS tìm những câu văn có
chứa dấu gạch ngang. GV ghi nhanh
lên bảng.
. Trong mỗi đoạn văn trên, dấu gạch
ngang có t/ dụng gì?

- 2 HS lên bảng đặt câu, 2 HS đứng
tại chỗ trả lời
- HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng
- Đọc đoạn văn

- HS đọc yêu cầu
- HS tìm
a - Dấu gạch ngang đánh dấu chỗ
bắt đầu lời nói của nhân vật trong
đối thoại.


- Dấu gạch ngang dùng để làm gì?
II. Ghi nhớ
- Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ
- Hãy lấy ví dụ minh hoạ về việc sử
dụng dấu gạch ngang - Gọi HS nói tác
dụng của từng dấu gạch ngang trong
câu văn bạn dùng.
III. Luyện tập


Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài

b - Dấu gạch ngang đánh dấu phần
chú thích (về cái đuôi dài của con cá
sấu) ở câu văn.
c - Liệt kê các biện pháp cần thiết
để bảo quản quạt điện được bền.
- HS trả lời
- 2 HS tiếp nối nhau đọc phần ghi
nhớ. - 3 HS khá đặt câu, tình huống
có dùng dấu gạch ngang.
- Nói tác dụng của dấu gạch ngang
trong các ví dụ trên.

- Tiếp nối nhau phát biểu. Mỗi HS
chỉ tìm 1 câu văn có dấu gạch ngang
và nói tác dụng của dấu gạch ngang
Bài 2: ( Học sinh khá giỏi viết được đó.
đoạn văn ít nhất 5 câu , đúng yêu cầu
của BT2(mục III)
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HS thực hành viết đoạn văn
- Nhận xét.
- 1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của - HS đọc đoạn văn, lớp nhận xét
mình và yêu cầu các HS khác nhận xét.
3. Kết luận:
- Nhận xét tiết học, bài sau: MRVT: Cái
đẹp
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×