Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 33

Tiết 5: Kể chuyện.
Tiết 32: KHÁT VỌNG SỐNG
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Biết dựa vào tranh minh họa và - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh
lời kể của cô giáo kể laị được hoạ,kể lại được toàn bộ câu chuyện.
- Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý
nội dung câu chuyện.
nghĩa câu chuyện: Ca ngợi con người với
khát vọng sống mãnh liệt giúp con người
chiến thắng đói khát, thú dữ, chiến thắng
cái chết.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ,kể lại được toàn bộ câu
chuyện, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt tự nhiên.
- Hiểu truyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi con người
với khát vọng sống mãnh liệt giúp con người chiến thắng đói khát, thú dữ, chiến
thắng cái chết.
2. Kĩ năng: Biết nhận xét , đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu.

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý chí vượt khó khăn, khắc phục những trở ngại trong môi
trường thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ (TBDH).
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ: Em hãy kể lại một chuyến đi
du lịch hay cắm trại mà em tham gia? 2HS kể,
lớp nhận xét.
* Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
a. GV kể chuyện: 2 lần.
- Học sinh nghe.
- GV kể lần 1:
- Học sinh theo dõi.
- GV kể lần 2: Kể trên tranh.
b. HS kể và trao đổi ý nghĩa chuyện.
- Học sinh đọc nối tiếp.
- Đọc yêu cầu bài tập 1,2,3.
- N3 kể nối tiếp toàn bộ câu
- Tổ chức kể chuyện theo N 3:
chuyện, trao đổi ý nghĩa câu


- Thi kể:
- Trao đổi nội dung câu chuyện:

chuyện.
- Cá nhân, nhóm,
- Cả lớp.
VD: Bạn thích chi tiết nào
trong truyện?
? Vì sao con gấu không xông
- GV cùng học sinh NX, khen và ghi điểm học vào con người lại bỏ đi?
sinh kể tốt.
? Câu chuyện này muốn nói


với chúng ta điều gì?
* Khi vào rừng không may gặp phải một con - Lớp NX bạn kể theo tiêu
thú giữ hay một trở ngại ... em phải làm gì để chí:
vượt qua ?
Nội dung, cách kể, cách dùng
từ, hiểu truyện.
3. Kết luận:
- Nhiều HS trả lời
- Nêu ý nghĩa câu chuyện?
- Nhận xét giờ học, về kể lại chuyện cho người - Học sinh nêu nội dung bài.
thân nghe.
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×