Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 62

Tiết 3: Luyện từ và câu.
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 3)
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
- Nội dung các bài tập đọc đã học. - Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối
(cây xương rồng.
I. Mục tiêu:
- Tiếp tục kiển tra lấy điểm đọc (như tiết 1)
- Ôn luyện viết đoạn văn miêu tả cây cối (cây xương rồng)
II. Đồ dùng học tập:
- Bảng nhóm, bút dạ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định lớp:
* Kiểm tra bài cũ:
- HS chuẩn bị để kiểm tra
* Giới thiệu bài:

2. Phát triển bài:
a. Kiểm tra tập đọc và học thuộc
- 5-6 HS lên đọc bài
lòng
(thực hiện như tiết 1 )
- 1HS đọc yêu cầu- lớp quan sát tranh
- HS bốc thăm đọc bài như tiết 1
b. Viết đoạn văn tả cây xương rồng.
- 1 HS đọc yêu cầu, quan sát tranh
minh hoạ trong SGK
+…có thể sống trên cạn, sa mạc.
? Cây xương rồng có đặc điểm gì nổi
+…chứa nhiều nước, gai sắc…nhựa
bật?
độc
- GV gợi ý:
+… trồng làm hàng rào và làm thuốc.
+ Dựa theo những chi tiết mà bài văn
trong SGK cung cấp và những quan sát
riêng của mình, mỗi em viết một đoạn
văn khác miêu tả cây xương rồng.
+ Chú ý miêu tả những đặc điểm nổi
bật của cây, lồng ý nghĩ cảm xúc của
mình vào đoạn tả.
- Gọi HS đọc bài
- HS làm VBT, 1 HS làm bảng nhóm
- Nhận xét, bổ sung
5-6 HS đọc bài làm của mình
- Nhận xét, bổ sung


3. Kết luận.
+ Khi miêu tả cây cối em cần lưu ý
những điều gì?
-Nhận xét giờ học
Chuẩn bị bài sau.

- Học sinh nêu nội dung.

........................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................
...

Tiết 4: Địa lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×