Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 30

Tiết 3: Kể chuyện.
Tiết 29: ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG
Những kiến thức HS biết liên
Những kiến thức mới trong bài học cần
quan đến bài học
được hình thành
- HS nghe và biết kể lại câu
-Dựa vào tranh minh hoạ (SGK) và lời kể
chuyện.
của GV kể lại được từng đoạn và kể tiếp nối
toàn bộ câu chuyện Đôi cánh của Ngựa
Trắng rõ ràng, đủ ý(BT1).
- Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của
câu chuyện (BT2).
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dựa vào tranh minh hoạ (SGK) và lời kể của GV kể lại được từng
đoạn và kể tiếp nối toàn bộ câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng rõ ràng, đủ
ý(BT1).
2. Kĩ năng: Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện (BT2).
* GDBVMT: HS thấy được những nét ngây thơ của Ngựa Trắng, Từ đó có ý thức
bảo vệ các loại động vật hoang dã.

3. Thái độ: HS yêu thích các loài vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ câu chuyện
III. Các hoạt động dạy học:
Họat động của GV
Họat động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
* Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
* GV kể chuyện
- GV kể chuyện lần 1
- HS nghe GV kể chuyện
- GV kể chuỵên lần 2 chỉ tranh
* Hướng dẫn HS kể chuyện và trao
đổi ý nghĩa câu chuyện
a. Tìm hiểu những chi tiết chính của
chuyện
- HS quan sát tranh minh hoạ thảo luận - HS quan sát tranh thảo luận cặp
cặp nêu ND từng tranh
- HS kể chuyện trong nhóm
b. Kể trong nhóm 4
- HS kể theo nhóm và trao đổi ý nghĩa
câu chuyện


c. Thi kể trước lớp.
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên thi kể 1
đoạn
- Thi kể toàn bộ câu chuyện
+ Vì sao Ngựa Trắng xin mẹ đi chơi xa
cùng với đại bàng?
+ Chuyến đi mang lại cho Ngựa Trắng
những gì?
- Nhận xét.
3. Kết luận:
+ Em học được ở Ngựa Trắng điều gì?
* Câu hỏi tích hợp giáo dục BVMT:
- Qua câu chuyện ta thấy Ngựa Trắng


là động vật hoang dã ngây thơ đáng
yêu. Theo em để các loại động vật
hoang dã không bị tiệt chủng ta phải
làm gì?
- Nhận xét tiết học
- Về kể lại câu chuyện cho người thân
nghe
- Chuẩn bị những câu chuyện về du
lịch hay thám hiểm

- HS thi kể trước lớp
- Vì nó ao ước có được đôi cánh như
đại bàng
- Ngựa Trắng biết thêm được nhiều
điều và khám phá ra được sức mạnh
của 4 vó khiến nó chạy nhanh chẳng
khác gì đại bàng.
- Nhận xét.
- Ham khám phá những điều mới mẻ và
học tập những điều mới.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×