Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 28

Tiết 3: Kể chuyện.
Tiết 26: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC NGHE ĐƯỢC ĐỌC
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Dựa vào gợi ý kế được câu - Kể lại được câu chuyện, đoạn chuyện đã
chuyện theo yêu cầu của đề
nghe, đã đọc nói về lòng dũng cảm.
- Hiểu nội dung chính của chuyện đã kể và
biết trao đổi về ý ngĩa câu chuyện
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kể lại được câu chuyện, đoạn chuyện đã nghe, đã đọc nói về lòng
dũng cảm.
2. Kỹ năng: Hiểu nội dung chính của chuyện đã kể và biết trao đổi về ý ngĩa câu
chuyện.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS tinh thần dũng cảm
II. Đồ dùng dạy học:
- Đề bài viết sẵn lên bảng
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ:
- Kể lại đoạn cuỗi truyện: Những chú bé
không chết.
+ Nêu ý nghĩa câu chuyện?
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Tìm hiểu đề bài.
- Gọi HS đọc đề bài
- HS đọc đề bài
- GV gạch chân các từ: lòng dũng cảm, đã
nghe, đã đọc.
- Gọi HS đọc phần gợi ý
- HS đọc gợi ý
- Gọi HS giới thiệu câu chuyện hay nhân - HS tự nêu
vật mình định kể.
- Gọi HS đọc gợi ý 3.
- HS đọc gợi ý.
b. Hướng dẫn kể chuyện


Cho HS kể theo nhóm 4.
- GV hướng dẫn, giúp đỡ từng nhóm.
+ Vì sao bạn lại kể cho chúng tớ nghe câu
chuyện này?
+ Điều gì làm bạn súc động khi đọc
truyện này?
+ bạn muốn nói điều gì qua câu chuyện
này?
- HS kể chuyện hỏi.
+ Bạn có thích câu chuyện tớ vừa kể
không? Vì sao?
+ Bạn nhớ nhất tình tiết nào trong truyện?
Thi kể câu chuyện.
- Gọi HS kể trước lớp.
- GV đưa tiêu chí.
- Gọi HS đọc tiêu chí.


- Gọi HS nhận xét.
- Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay
và kể chuyện hay nhất.
3. Kết luận:
+ Những câu chuyện mà các em vừa kể
mang nội dung gì?
- Nhận xét giờ hoc.

- HS kể truyện trong nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp.
- HS đọc tiêu chí.
+ Kể có đúng nội dung không?
+ Kể có đúng trình tự câu chuyện
không?
+ Lời kể có tự nhiên không?
- HS nhận xét, bình chọn.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×