Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 27

Tiết 3: Kể chuyện.
Tiết 25: NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Dựa vào lới kể của GV kế - Dựa vào tranh minh họa và lời kể của GV kể
được câu chuyện theo yêu cầu lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện "
của đề
Những chú bé không chết"
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tinh thần
dũng cảm, sự hi sinh cao cả của các chiến sỹ
nhỏ tuổi trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm
lược
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dựa vào tranh minh họa và lời kể của GV kể lại được từng đoạn và
toàn bộ câu chuyện " Những chú bé không chết"
2. Kỹ năng: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tinh thần dũng cảm, sự hi sinh cao
cả của các chiến sỹ nhỏ tuổi trong cuộc chiến chống kẻ thù xâm lược
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS tinh thần dũng cảm
II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa câu chuyện
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Bài cũ:
- Kể một câu chuyện em đã làm góp
phần giữ gìn xóm làng, trờng học xanh,
sạch, đẹp.
- HS nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. GV kể chuyện.
- Kể lần 1
- HS theo dõi
- Kể lần 2 chỉ tranh
b. Hướng dẫn kể chuyện.
- HS dựa vào tranh minh họa để kể từng - HS quan sát tranh
đoạn và toàn bộ câu chuyện


- Cho HS kể theo nhóm 4 ( 5 phút )
- GV hớng dẫn, giúp đỡ từng nhóm.
* Thi kể câu chuyện.
- Gọi HS kể trước lớp.
- Gọi HS nhận xét.
- Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay
nhất.
c. Hướng dẫn trao đổi ý nghĩa câu
chuyện
- Gọi HS đọc câu hỏi 3
+ Câu truyện ca ngợi những phẩm chất
gì ở những chú bé?
+ Tại sao truyện có tên là " Những chú
bé khônh chết"
+ Em đặt tên khác cho câu chuyện này?
3. Kết luận:
+ Qua câu chuyện em học được điều gì?
- Nhận xét giờ.


- HS kể truyện trong nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS nhận xét, bình chọn.

- Sự hi sinh dũng cảm của các chú
bé.
- Vì sự hi sinh của các chú bé sống
mãi trong lòng mọi ngời.
- Những chú bé dũng cảm; Những
người con bất tử.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×