Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 24

Tiết 3: Kể chuyện.
Tiết 23: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Dựa vào gợi ý kế được câu chuyện - Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và
theo yêu cầu của đề
kể lại được câu chuyện đã nghe, đã
đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh
cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái
xấu, cái thiện và cái ác.
- Hiểu nội dung chính của câu
chuyện đã kể.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe,
đã đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái
thiện và cái ác.
2. Kỹ năng: Hiểu nội dung chính của câu chuyện đã kể.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chi sẻ, phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức làm bài
II. Đồ dùng dạy học:
- Một số truyện thuộc đề tài của bài kể chuyện.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Bài cũ:
- Hs kể chuyện Con vịt xấu xí
- 2 HS lên bảng thực hiện kể
* Bài mới: gt- ghi đề.
chuyện và nêu ý nghĩa của truyện
2. Phát triển bài:
* Tìm hiểu đề.
- Gọi HS đọc đề bài, GV dùng phấn gạch - 1 HS đọc thành tiếng đề bài.
chân những từ : được nghe, được đọc, ca
ngơị cái đẹp, cuộc đấu tranh, xấu, thiện, ác.
- 2 HS tiếp nối đọc gợi ý 2 và 3.
- Gọi HS tiếp nối đọc gợi ý.
- Em biết những câu chuyện nào có nội - Chim hoạ mi, Cô bé lọ lem,
Nàng công chúa và hạt đậu, Con
dung ca ngợi cái đẹp?
- Em biết câu chuyện nào nói về cuộc đấu vịt xấu xí...
tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với - Cây tre trăm đốt, Cây khế,


cái ác ?
- Em hãy giới thiệu những câu chuyện mà
mình sẽ kể cho các bạn nghe?
- GV nhận xét.
* Kể chuyện trong nhóm:
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ mỗi
nhóm có 3 em.

Thạch Sanh...
- HS tiếp nối nhau giới thiệu.
- HS trao đổi kể chuyện cho nhau
nghe.
- Các bạn trong nhóm nhận xét .


* Thi kể và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể , cả lớp theo dõi và
- GV tổ chức cho HS thi kể trước lớp.
hỏi lại bạn hoặc trả lời câu hỏi
của bạn.
- HS nhận xét bạn kể
- HS cả lớp bình chọn bạn kể hay
- GV nhận xét tuyên dương.
nhất.
3. Kết luận:
- Bài sau : Kể chuyện được chứng kiến
hoặc tham gia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×