Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 35

Tiết 4: Địa lí.
Tiết 27: DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
Những kiến thức học sinh đã biết có
liên quan đến bài học
- Biết vị trí miền Trung trên bản đồ.

Những kiến thức mới trong bài
học cần được hình thành
Biết được một số đặc điểm tiêu biểu
về địa hình, khí hậu của đồng bằng
duyên hải miền Trung:
+ Các đồng bằng nhỏ hẹp có nhiều
cồn cát và đầm phá.
+ Khí hậu: mùa hạ, tại đây
thường khô, nóng và bị hạn hán,
cuối năm thường có mưa lớn và
bão dễ gây ngập lụt.

I. Mục tiêu:
- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của đồng bằng duyên
hải miền Trung:

+ Các đồng bằng nhỏ hẹp có nhiều cồn cát và đầm phá
+ Khí hậu: mùa hạ, tại đây thường khô, nóng và bị hạn hán, cuối năm
thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt; có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc
và phía Nam: Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh.
- Chỉ được vị trí đồng bằng duyên hải miền Trung trên bản đồ( lược đồ ) tự nhiên
Việt Nam.
* HS khá – giỏi:
+ Giải thích vì sao các đồng đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp:
do núi lan sát ra biển, sông ngắn, ít phù sa bồi đắp đồng bằng.
+ Xác định trên bản đồ dãy núi Bạch Mã, khu vực Bắc, Nam dãy Bạch Mã
* GDBVMT: Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường trong thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Ảnh thiên nhiên duyên hải miền Trung: bãi biển phẳng, bờ biển dốc, đá; cánh
đồng trồng màu, đầm – phá, rừng phi lao trên đồi cát.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:
* Bài cũ: Ôn tập.
-Yêu cầu HS chỉ vị trí đồng bằng - HS lên chỉ trên bản đồ.
Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, sông
Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền,


sông Hậu, sông Đồng Nai trên bản
đồ.
- Nhận xét tuyên dương .
* Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
* Hoạt động1: Hoạt động cả lớp &
nhóm đôi.
Bước 1:
- GV treo bản đồ Việt Nam
- GV chỉ tuyến đường sắt, đường bộ
từ thành phố Hồ Chí Minh qua suốt
dọc duyên hải miền Trung để đến Hà
Nội
- GV xác định vị trí, giới hạn của


vùng này: là phần giữa của lãnh thổ
Việt Nam, phía Bắc giáp đồng bằng
Bắc Bộ, phía nam giáp miền Đông
Nam Bộ, phía Tây là đồi núi thuộc
dãy Trường Sơn, phía Đông là biển
Đông.
Bước 2:
- GV yêu cầu nhóm 2 HS đọc câu hỏi,
quan sát lược đồ, ảnh trong SGK:
+ Chỉ vị trí, giới hạn của duyên hải
miền Trung.
+ Nêu đặc điểm địa hình, sông ngòi
của duyên hải miền Trung.
+ Đọc tên các đồng bằng.
- GV nhận xét: Các đồng bằng nhỏ
hẹp …bằng Bắc Bộ.
+ Giải thích vì sao các đồng đồng
bằng duyên hải miền Trung thường
nhỏ và hẹp?
( Dành cho HS khá – giỏi)
- GV yêu cầu một số nhóm nhắc lại
ngắn gọn đặc điểm địa hình & sông
ngòi duyên hải miền Trung.
Bước 3:
- GV cho cả lớp quan sát một số ảnh
về đầm phá, cồn cát được trồng phi

- HS quan sát

- Các nhóm đọc câu hỏi, quan sát
lược đồ, ảnh trong SGK, trao đổi
nhóm về vị trí, giới hạn, đặc điểm
địa hình, sông ngòi và đọc tên của
các đồng bằng ở duyên hải miền
Trung.

- Do núi lan sát ra biển, sông ngắn,
ít phù sa bồi đắp đồng bằng.
- HS nhắc lại ngắn gọn đặc điểm địa
hình & sông ngòi duyên hải miền
Trung.
- HS quan sát một số ảnh về đầm
phá, cồn cát và thực hiện theo
YCGV.


lao ở duyên hải miền Trung …
- GDBVMT: Để ngăn chặn hiện
tượng di chuyển của các cồn cát dẫn
đến sự hoang hóa đất trồng, người dân
nơi đây cần phải làm gì?
- GV giới thiệu kí hiệu núi lan ra biển - Người dân phải trồng phi lao để
để HS thấy rõ thêm lí do vì sao các ngăn gió di chuyển sâu vào đất liền.
đồng bằng miền Trung lại nhỏ, hẹp…
* Hoạt động 2: Hoạt động nhóm & cá
nhân
Bước 1:
- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ - HS theo dõi
hình 1 & ảnh hình 4
- Mô tả đường đèo Hải Vân?
Bước 2:
- GV giải thích vai trò bức tường chắn
gió của dãy Bạch Mã: chắn gió mùa
đông bắc thổi đến, …trở vào Nam)
- Xác định trên bản đồ dãy núi Bạch
Mã, khu vực Bắc, Nam dãy Bạch Mã
( Dành cho HS khá – giỏi)
- GV nói thêm về đường giao thông
qua đèo Hải Vân … lở vì mưa bão.
- YCHS cho biết thêm một vài đặc
điểm của mùa hạ …miền Trung.
Bước 3:
- GV nêu gió Tây Nam vào mùa hạ đã
gây mưa …nên khô, nóng.
- GV nêu gió Tây Nam vào mùa hè …
lũ lụt đột ngột.
- Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền
Trung có thuận lợi cho người dân sinh
sống và sản xuất không?
GV: Đây cũng là vùng chịu bão lụt …
dân nơi đây.
3. Kết luận:
* Củng cố:
HS: Lên chỉ bản đồ duyên hải miền
Trung, đọc tên các đồng bằng, tên

- HS quan sát lược đồ hình 1 & ảnh
hình 4.
- HS quan sát lược đồ hình 1 & ảnh
hình 4 mô tả đường đèo Hải Vân.
- HS lắng nghe.
- HS xác định
- HS lắng nghe
- HS đọc SGK và trả lời
- Khí hậu đó gây ra nhiều khó khăn
cho người dân sinh sống và trồng
trọt sản xuất.

- HS lên chỉ trên bản đồ


sông, mô tả địa hình của duyên hải.
- GV giáo dục HS Biết chia sẻ với - HS trả lời
người dân miền Trung về những khó
khăn do thiên tai gây nên
* Dặn dò:
- Chuẩn bị bài: Người dân ở duyên hải
miền Trung.
- Nhận xét tiết học.
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×