Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 34

Tiết 4: Địa lí.
Tiết 26: ÔN TẬP
Những kiến thức HS đã biết Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Biết một số tỉnh, thành phố - Chỉ hoặc điền được vị trí của đồng bằng
thuộc ĐBBB, ĐBNam Bộ và Bắc Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, sông
ĐB Sông Cửu Long.
Tiền sông Hậu trên bản đồ, lược đồ Việt
Nam.
- Hệ thống một số đặc điểm tiêu biểu của
đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ
I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:
- Chỉ hoặc điền được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình,
sông Tiền sông Hậu trên bản đồ, lược đồ Việt Nam.
- Hệ thống một số đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ
- Chỉ được trên bản đồ vị trí của thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và
nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của những thành phố này.
+ HS khá, giỏi nêu được sự khác nhau về thiên nhiên của đồng bằng Bắc Bộ và
đồng bằng nam Bộ về khí hậu, đất đai.
II. Đồ dùng dạy - học:

- Lược đồ ĐBBB, ĐBNB, Bản đồ V N ( bản đồ V N và bản đồ hành chính).
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Bài cũ:
- Cho HS chỉ vị trí của thành phố Cần Thơ và - 2 HS thực hiện theo yêu cầu của GV .
nêu một số đặc điểm về thành phố Cần Thơ
* Giới thiệu bài : Ôn tập
2. Phát triển bài
a. Đặc điểm thiên nhiên của ĐBBB và ĐBNB
+ Kể tên những ĐB lớn đã học?
- Treo bản đồ tự nhiên Việt Nam.
- Đó là ĐBBB và ĐBNB.
- Yêu cầu HS chỉ trên bản đồ 2 vùng ĐBBB và - HS quan sát .
ĐBNB và chỉ các dòng sông lớn tạo nên các ĐB - HS lần lược chỉ các vùng ĐBBB và
đó. Con người và hoạt động sản xuất ở các ĐB
ĐBNB trên bản đồ và các dòng sông lớn
tạo thành các ĐB: sông Hồng, sông Thái
- Yêu cầu HS lên bảng chỉ xác định 2 vùng Bình, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông
ĐBBB, ĐBNB và các con sông tạo nên các ĐB Hậu.
đó.
- HS chỉ ĐBBB và các dòng sông Hồng,
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4: dựa vào bản đồ sông Thái Bình.
tự nhiên, SGK và kiến thức đã học tìm hiểu về


đặc điểm tự nhiên của ĐBBB và ĐBNB.
- HS làm việc theo nhóm .
- Yêu cầu HS trình bày kết quả. GV theo dõi
nhận xét và các HS khác bổ sung.
- Treo bản đồ hành chính Việt Nam, yêu cầu HS - Đại diện nhóm lên trình bày 1 nội
xác định các TP lớn nằm ở ĐBBB và ĐBNB .
dung, các nhóm khác theo dõi bổ sung .
- Yêu cầu HS chỉ các thành phố lớn trên bản đồ. - HS quan sát bản đồ và trả lời.
- Yêu cầu HS nêu tên các con sông chảy qua các
thành phố đó.
- HS lên bảng chỉ các thành phố lớn ở
ĐBBB, ĐBNB.
-…các con sông chảy qua các thành phố


lớn và chỉ trên bản đồ.
+ Sông Hồng chảy qua TP Hà Nội.
+ Sông Bạch Đằng chảy qua TP Hải
- Yêu cầu HS nêu lại những đặc điểm chính của Phòng.
+ Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai chảy
các vùng ĐBBB và ĐBNB.
qua TP Hồ Chí Minh.
3. Kết luận:
+ Sông Hậu chảy qua TP Cần Thơ.
* Củng cố
- Yêu cầu HS nêu lại những đặc điểm chính của - HS dựa vào kết quả bài tập vừa rồi nêu
những đặc điểm của ĐBBB và ĐBNB.
các vùng ĐBBB và ĐBNB?
* Dặn dò :
Sưu tầm các tranh ảnh của các thành phố và các - 2 HS nêu .
song thuộc 2 ĐB vừa ôn.
- nhìn sơ đồ hệ thống lại bài học
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×