Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 33

Tiết 4: Địa lí.
BÀI 22: THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Những kiến thức HS biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài học
đến bài học
cần được hình thành
- Biết được một số đặc điểm của thành - Nêu được một số đặc điểm chủ yếu
phố Cần Thơ:
của thành phố Cần Thơ
- Chỉ được thành phố Cần Thơ trên bản
đồ.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Cần Thơ:
+ Thành phố ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, bên sông Hậu.
+ Trung tâm kinh tế, văn hoá và khoa học của đồng bằng sông Cửu Long.
2. Kĩ năng: Chỉ được thành phố Cần Thơ trên bản đồ.
- HSKG: Giải thích tại sao TP Cần Thơ là thành phố trẻ nhưng lại nhanh chóng trở
thành trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học của đồng bằng sông Cửu Long( Nhờ có vị
trí địa lí thuận lợi; Cần Thơ là nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản của đồng
bằng sông Cửu Long để chế biến và xuất khẩu.

- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
* GDBVMT: Cú ý thức gúp phần giữ gìn thành phố Cần Thơ sạch đẹp.
3. Thái độ: HS hứng thú, tích cực trong giờ học, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ hành chính, giao thông.
- Tranh ảnh về thành phố Cần Thơ.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
* Kiểm tra bài cũ
+ Chỉ vị trí của TPHCM giới thiệu về - 1 HS trình bày.
TPHCM? ( Là TP trẻ lớn nhất cả nước
nằm bên sông Sài Gòn là trung tâm KT


- VH khoa học lớn của cả nước. )
- HS nhận xét.
* Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Thành phố ở trung tâm ĐBSCL.
- GV chỉ vị trí TPHCM trên bản đồ
VN
- Gọi HS lên bảng chỉ.
- Y/ cầu HS thảo luận cặp ( 2 phút )
* Cho HS quan sát H1.
+ Chỉ vị trí Cần Thơ trên lược đồ và
cho biết TP Cần Thơ giáp những tỉnh
nào?
+ Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh
khác bằng phương tiện nào?
* GV: Chỉ lại thành phố Cần Thơ giới
thiệu: TP Cần Thơ nằm bên dòng sông
Hậu là thành phố trung tâm của
ĐBSCL
- Gọi HS lên chỉ
*Trung tâm kinh tế văn hóa, khoa
học của ĐBSCL.
- Cho HS thảo luận nhóm 4 (3phút )


+ Tìm dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là
trung tâm kinh tế?

- HS quan sát
- 3 HS lên chỉ bản đồ.
- An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu
Giang, Kiên Giang.

- Đường ô tô, máy bay, đường thủy

- Là nơi tiếp nhận hàng nông sản, thủy
sản rồi xuất đi các nơi sản xuất máy nông
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, viện
nghiên cứu lúa.
+ Tìm dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là - Trường đại học Cần Thơ, các trường
trung tâm văn hóa?
cao đẳng, trung tâm dạy nghề.
+ Tìm dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là - Các khu vườn có nhiều loại trái cây,
trung tâm du lịch?
tham quan chợ nổi, vườn cò bằng lăng.
- Hết thời gian các nhóm báo cáo.
- Nhóm 1 trình bày xong GV kết luận
- HSKG: Vì sao Cần Thơ là thành phố - Nhờ có vị trí địa lí thuận lợi. là nơi tiếp
trẻ nhưng lại nhanh chóng trở thành nhận nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản để


trung tâm kinh tế, văn hoá và khoa học chế biến và xuất khẩu...
của đồng bằng sông Cửu Long?
hướng dẫn quan sát H2,4.
- Nhúm 3 trình bày xong hướng dẫn
quan sát H3,5.
* Bài học: SGK(133).
* GDBVMT: để TP Cần Thơ luôn
sạch đẹp theo em người dân nơi đây
và khách đến du lịch phải làm gỡ?
3. Kết luận:
+ Chỉ vị trí của Cần Thơ trên bản đồ
và giới thiệu?
- Nhận xét giờ
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×