Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 23

TUẦN 33
Ngày soạn: 25 tháng 4 năm 2014
Ngày giảng: Thứ bẩy ngày 27 tháng 4 năm 2014
Tiết 1:

ĐẠO ĐỨC: TIẾT 33
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Những kiến thức HS đã biết liên quan đên bài Những kiến thức mới trong bài được hình thành
học
- Có ý thức bảo vệ môi trường
- Không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khỏe
- Biết một số việc làm bảo vệ môi trường không khí
- Thái độ tán thành việc làm bảo vệ môi trường

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khỏe
2. Kỹ năng : Một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí
3. Thái độ : Thái độ tán thành việc làm bảo vệ môi trường
II. Đồ dùng dạy học
- Hình ảnh nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí

III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
* Bài cũ:
- Nêu một số việc làm thể hiện tính kiên
định?
2. Phát triển bài
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò và ảnh hưởng
của không khí đối với sự sống
* Mục tiêu : Vai trò của không khí đối với sự
sống của con người, động vật, thực vật
* Cách tiến hành
- Gv chia lớp thành 4 nhóm
- câu hỏi thảo luận :
1. Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự
sông ?
2. Nêu hiện tượng ảnh hưởng của không khí
đến đời sống của con người ?
GV kết luận
Hoạt động 2:
* Mục tiêu : HS nêu được một số nguyên
nhân làm ô nhiễm không khí ở Thái Nguyên
* Cách tiến hành
- Chia lớp thành 4 nhóm quan sát tranh2 và

Hoạt động của trò

- Các nhóm thảo luận
- các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- HS nghe tình huống GV đưa ra
- HS thảo luận nhóm và cử người sắm vai
- Thực hành sắm vai


thảo luận : Em nêu những việc làm để bảo vệ
môi trường ở địa phương mình ?
- Gv kết luận
Hoạt động 3 :
* Mục tiêu :Nêu việc làm càn bảo vệ môi
trường ở Thái Nguyên
* Cách tiến hành


- Chia lớp thành 4 nhóm quan sát tranh và trả
lời câu hỏi : Em hãy nêu việc làm bảo vệ môi
trường ở địa phương mình ?
GV kết luận
- GV củng cố nội dung bài học
3. Kết luận
- Gv nhận xét tiết học
- GV hệ thống nội dung bài

- HS thảo luận
- Đại diện báo cáo

- Hs thảo luận nhóm
- Báo cáo kết quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×