Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 42

Tiết 4: Địa lí.
Tiết 34: ÔN TẬP
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài
liên quan đến bài học
học cần được hình thành
- HS ôn lại kiến thức về đồng bằng
- Nội dung các bài địa lí đã học.
Nam Bộ và hoạt động sản xuất của
người dân ở đồng bằng Nam Bộ,
nắm được đặc điểm của đồng bằng
Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ.
I. Mục tiêu:
+ HS ôn lại phần đồng bằng Nam Bộ và hoạt động sản xuất của người dân ở đồng
bằng Nam Bộ ,nắm được đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng Bắc Bộ.
+ Rèn kỹ năng chỉ bản đồ.
+ HS làm các bài tập trong SGK
II. Đồ dùng dạy học:
Phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV

1. Giới thiệu bài:
* Kiểm tra bài cũ.
+ Nước ta có những đồng bằng lớn
nào?
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
*Hoạt động 1( Cả lớp)
+ Chỉ trên bản đồ ĐBBB- ĐBNB?
+ Nêu đặc điểm của đồng bằng
Nam Bộ.

Hoạt động của HS
- HS trả lời. Nhận xét.
( ĐBBB; ĐBNB)

+ Do hệ thống sông Mê Công và sông
Đồng Nai bồi đắp nên Đây là đồng bằng
lớn nhất nước ta, có diện tích lớn gấp ba
lần đồng bằng Bắc Bộ.
+ Nêu một số dặc điểm tự nhiên
+ Có nhiều vùng trũng dễ ngập
của đồng bằng Nam Bộ.
nước,như Đồng Tháp Mười, Kiên
Giang, Cà Mau,, đát đai màu mỡ, có
nhiều đất phèn, đất mặn cần được cải
+ Nêu những điều kiện thuận lợi để tạo.
ĐBNB trở thành vùng sản xuất lúa + Có thiên nhiên ưu đãi người dân cần
gạo trái cây, thủy sản lớn nhất cả
cù lao động nên ĐBNB…..


nước .
+ Nêu một số HĐSX của người dân
ở ĐBNB.
+ Trồng trọt chăn nuôi ,đánh bắt thủy
sản, các ngành công nghiệp phát triển
như khai thác dầu khí, SX điện, hóa
+ Tại sao nói thành phố Hồ Chí
chất, phân bón, cao su….


Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, +Vì T.P Hồ Chí Minh là trung tâm công
khoa học lớn?
nghiệp lớn nhất cả nước, ngành công
nghiệp đa dạng, có nhiều viện nghiên
cứu, trường đại học, rạp hát…các khu
- Gọi HS trả lời, GV nhận xét.
vui chơi, giải trí..
* Hoạt động 2 ( PBT)
- HS làm bài tập 3,4,5 vào phiếu
học tập
Đáp án:
- GV quan sát nhắc nhở HS khi làm Câu 4:4.1.ý d; 4.2 ý b; 4.3 ý b ; 4.4ý b
bài.
Câu 5: Ghép 1 với b ghép 4 với d
- Thu bài và chấm.
Ghép 2 với c Ghép 5 với e
3. Kết luận:
Ghép 3 với a Ghép 6 với d
* Củng cố: Nước ta có những đồng
bằng lớn nào? kể tên một số con
- HS trả lời.
sông lớn ở nứơc ta?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×