Tải bản đầy đủ

Giáo án chính tả lớp 4 tiết 21

Tiết 2: Chính tả ( Nghe viết).
Tiết 31: NGHE LỜI CHIM NÓI
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đã biết làm các bài tập chính tả - Nghe- viết đúng chính tả bài Nghe lời
phương ngữ.
chim nói.
- Tiếp tục luyện viết đúng các chữ có
âm đầu vần dễ lẫn l/n
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nghe- viết đúng chính tả bài: Nghe lời chim nói. Biết trình bày các
dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ.
- Tiếp tục luyện viết đúng các chữ có âm đầu vần dễ lẫn l/n.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, viết.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên và cuộc sống con
người.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm và bút dạ.
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu HS viết: - 1 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng
cơn dông, rong chơi, nhà rông.
con.
Nhận xét.
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
a. Viết chính tả
- GV đọc bài chính tả: Nghe lời chim nói
- HS đọc thầm lại bài cho biết nội dung - GV đọc bài
đoạn văn là gì?
- HS đọc thầm bài trả lời
- Theo em chúng ta cần phải làm gì để (Bầy chim nói những cảnh đẹp,
bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc những đổi thay của đất nước)
sống con người?
- HS tự nêu
- Hướng dẫn viết từ khó: lắng nghe, bận - HS viết chữ khó
rộn, ngỡ ngàng
- HS viết bài
- GV đọc, HS viết bài
- Soát lỗi chấm bài
- HS soát lỗi
b. Luyện tập
* Bài 2 /a (125)
- HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu


- Cho HS làm VBT, bảng nhóm
- Nhận xét.

- Cả lớp làm VBT, 2HS làm bảng
nhóm
Đáp án :
+ là, lạch lẩm
+ này, nãy, nằm
- Nhận xét.* Bài 3 (125)
- HS đọc yêu cầu
- HS làm VBT, 1HS làm bảng nhóm
- Nhận xét.

- HS đọc yêu cầu
- HS thực hiện
Đáp án:
+ núi, lớn, Nam, năm, này
- HS đọc đoạn văn. Nhận xét,đánh
3. Kết luận:
giá
- Nêu các chữ có âm đầu là l/n có trong - HS tự nêu
bài.
- Nhận xét giờ học
- Viết lại những chữ viết sai
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

____________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×