Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 6

Tiết 4: Tiếng việt.
ÔN TẬP (TIẾT 8)
Những kiến thức HS đó biết có liên Những kiến thức mới trong bài học
quan đến bài học
cần được hình thành
- HS đã được học các bài tập đọc và - Viết đúng đẹp bài Đoàn thuyền
văn miêu tả cây cối.
đánh cá ( 3 khổ thơ đầu ).
- Biết tả một cây bóng mát hoặc cây
hoa, cây ăn quả mà em yêu thích.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS viết đúng đẹp bài Đoàn thuyền đánh cá ( 3 khổ thơ đầu ).
- Biết tả một cây bóng mát hoặc cây hoa, cây ăn quả mà em yêu thích.
2. Kĩ năng:
- Có kĩ năng nghe-viết và viết một bài văn miêu tả cây cối.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS học tập tích cực
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi sẵn đề bài.
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu ghi đầu bài.
2. Phát triển bài:
*. Viết chính tả.
- Gọi HS đọc bài viết.
- HS đọc bài viết.
- GV đọc bài cho HS viết
- HS viết bài
- GV quan sát uốn nắn.
- GV đọc lại bài.
- HS soát lỗi.
* Tập làm văn.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS đọc kĩ đề và làm - HS viết bài.
bài.
3. Kết luận:
+ Thu bài.
+ Nhận xét giờ kiểm tra.
+ Nhận xét giờ.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×