Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 5

Tiết 3: Tiếng việt.
ÔN TẬP ( Tiết 7)
Những kiến thức HS đó biết có liên
quan đến bài học
- HS đã được học các bài tập đọc

Những kiến thức mới trong bài học
cần được hình thành
- HS đọc và trả lời câu hỏi trắc nghiệm
trong phiếu bài Chú chim sâu.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra đọc hiểu.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc hiểu và xử lí thông tin, tự giác, tích cực là
m bài.
3. Thái độ: Giáo dục HS biết bảo vệ loài vật có ích.
II. Đồ dùng day hoc: Bảng phụ viết sẵn bài đọc hiểu
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:

* Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
* Cho HS đọc bài và làm bài vào
phiếu học tập.
- GV phát phiếu học tập.
- Yêu cầu HS đọc kĩ bài và trả lời câu 1. HS đọc bài
hỏi phần hiểu.
2. Câu trả lời đúng.
Câu 1 (Chim sâu bông hoa và chiếc lá)
Câu 2: (Vì lá đem lại sự sống cho cây)
Câu 3: (Hãy biết quý trọng những
người bình thường)
Câu 4: (Cả chim sâu và chiếc lá )
Câu 5: (Nhỏ bé )
Câu 6: (Cả câu hỏi , câu kể câu khiến)
Câu 7: (Cả 3 kiểu câu )
Câu 8: (Cuộc đời tôi)
2. Đáp án :Câu 1,2,3,4,5,8
Câu 6,7


3. Kết luận
- Nhận xét giờ kiểm tra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×