Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 2

Tiết 3: Tiếng việt.
ÔN TẬP (tiết 4)
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Từ ngữ thành ngữ, tục ngữ đã học ở ba - Hệ thống hóa các từ ngữ thành
chủ điểm từ tuần 19 đến tuần 27
ngữ, tục ngữ đã học ở ba chủ điểm
từ tuần 19 đến tuần 27
- Hiểu nghĩa các từ ngữ qua các bài
tập
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hệ thống hóa các từ ngữ thành ngữ, tục ngữ đã học ở ba chủ điểm từ
tuần 19 đến tuần 27
2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ ngữ qua các bài tập
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ kẻ sẵn như SGK.
III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ:
+ Đọc 1 bài TĐ thuộc chủ điểm Vẻ đẹp
muôn màu.
2. Phát triển bài:
* Bài 1,2( 97 )
+ Từ đầu kì II các em đã được học - Người ta là hoa của đất
những chủ điểm nào?
- Vẻ đẹp muôn màu
- Những người quả cảm
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm VBT, 1 HS làm bảng phụ.
- Nhận xét.
* Bài 3 ( 97 )
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm VBT, 3 HS làm bảng phụ. a. Tài đức, tài hoa, tài năng.
b. đẹp mắt, đẹp trời, đẹp đẽ.


- Nhận xét.
c. dũng sĩ, dũng khí, dũng cảm.
3. Kết luận:
- Nhận xét.
+ Nêu một số câu thành ngữ tục ngữ em
đã được ôn?
- Lần lượt HS nêu
- Nhận xét giờ họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×