Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt lớp 4 tiết 1

Tiết 3: Tiếng việt.
ÔN TẬP GIỮA KÌ II (Tiết 3)
Những kiến thức HS biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài học cần
đến bài học
được hình thành
- HS phân biệt được 3 kiểu câu kể đã - Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập
học
đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 85
tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm
đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung
đoạn đọc.
- Biết đặt câu theo các kiểu câu đã học
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết đặt câu theo các kiểu câu đã học
2. Kĩ năng: Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc
khoảng 85 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với
nội dung đoạn đọc.
- Nghe- viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc qua
5 lỗi trong bài; trình bày đúng bài thơ lục bát.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ, phản hồi thông tin.

3. Thái độ: Có ý thức ôn tập để chuẩn bị KTĐK lần 3
II. Đồ dung dạy học:
- 17 phiếu viết tên các bài tập đọc ở học kì hai
- Phiếu ghi sẵn nội dung chính của 6 bài tập đọc thuộc chủ điểm ôn tập.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
* Kiểm tra bài cũ
+ Thế nào là câu khiến? Cuối câu khiến - HS trả lời, lấy ví dụ minh hoạ., nhận xét
có dấu hiệu gì?
đánh giá.
- Nhận xét đánh giá.
* Giới thiệu bài: GV ghi bảng.
2. Phát triển bài:
* Bài tập 1:
- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 1/3 - HS bốc thăm và chuẩn bị bài 2 phút
số HS trong lớp.
- HS đọc SGK hoặc đọc thuộc lòng một
đoạn của bài tập đọc theo phiếu thăm
- Nhận xét đánh giá
- HS đọc chưa đạt yêu cầu về nhà đọc lại
giờ sau kiểm tra.
* Bài tập 2: Nêu tên các bài tập đọc - HS đọc yêu cầu bài


thuộc
- HS kể tên các bài tập đọc thuộc chủ
chủ điểm “ Vẻ đẹp muôn màu” cho điểm vẻ đẹp muôn màu
biết nội dung chính của mỗi bài là gì.
- HS thảo luận nhóm
- HS ghi nội dung chính của 6 bài tập đọc
- GV phát phiếu cho các nhóm làm
vào phiếu.
- Mỗi nhóm ghi một bài, đại diện các
nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận
xét bổ sung.
- HS đọc lại bài làm đúng.
* Bài 3: GV đọc bài viết cô Tấm của


mẹ
- Cô Tấm của mẹ là ai?
- Cô Tấm của mẹ làm những việc gì?
- Bài thơ khen ngợi cô bé ngoan, chăm
- Bài thơ nói về điều gì?
làm giống như cô Tấm xuống trần giúp
đỡ mẹ cha.
- HS luyện viết từ khó: xuống trần, lặng
thầm, nết na.
- HS gấp SGK GV đọc cho HS viết bài
- GV nhắc HS cách trình bày bài thơ
- HS đổi vở soát lỗi cho nhau
- GV đọc cho HS soát lỗi, GV chấm 5,6
bài nhận xét chung.
3. Kết luận:
- GV nhận xét giờ học
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..............................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×