Tải bản đầy đủ

Tiểu luận tình huống “Giải quyết tình huống bà Nguyễn Thị T nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn L tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khiếu nại cơ quan BHXH huyện Thủy Nguyên không thực hiện đúng chế độ thai sản cho mình”

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu…………………………………………………….......... 2
I. Mô tả tình huống……………………………………………………..5
II. Phân tích và giải quyết tình huống…………………………………. 9
1. Phân tích nguyên nhân ……………………………………………… 9
2. Xác định mục tiêu giải quyết tình huống…………………………… 12
3. Xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết ………………………. 13
4. Lập kế hoạch thực hiện phương án đã lựa chọn………………........ 163
III. Kết luận và kiến nghị…………………………………………...… 20
Tài liệu tham khảo………………………………………………….. 23

Tiểu luận cuối khóa

1


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62


LỜI MỞ ĐẦU
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn trong hệ thống an ninh xã
hội. BHXH vừa mang tính kinh tế nhưng cũng mang tính xã hội, nhân đạo của
Nhà nước ta, nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động trước những biến cố
làm giảm hoặc mất thu nhập.
Theo Luật BHXH, Việt Nam đang thực hiện chế độ về BHXH bắt buộc,
chế độ BHXH tự nguyện, chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó chế độ BHXH
bắt buộc bao gồm năm chế độ là: Chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Chính sách BHXH
đã khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, thể hiện tính ưu việt
của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Công tác thực hiện chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn thành phố Hải
Phòng trong những năm qua đã có nhiều bước phát triển, đối tượng người lao
động được tham gia đóng BHXH ngày càng tăng, nguồn thu quỹ bảo hiểm ngày
càng cao, ngành BHXH đã thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho
người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần giúp người lao
động khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, an tâm công tác, tạo được sự đồng
thuận lớn trong nhân dân. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn
đề bất cập, nhiều đơn vị sử dụng lao động còn thiếu ý thức trong việc chấp hành
Luật BHXH, đặc biệt các doanh nghiệp mới được thành lập trong quá trình đổi
mới, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Do chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò
và tầm quan trọng của BHXH trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người
lao động và quá trình phát triển của doanh nghiệp, chỉ chạy theo lợi nhuận trước
mắt nên nhiều chủ doanh nghiệp đã trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH
dưới nhiều hình thức như: Không kê khai đúng số lượng lao động, ký kết hợp
đồng lao động ngắn hạn theo dạng chuỗi, không đóng BHXH cho người lao
động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo đúng quy định, làm ảnh hưởng

Tiểu luận cuối khóa

2


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vi phạm pháp
luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị - xã hội.
Xuất phát từ vai trò BHXH đối với người lao động nói riêng và toàn xã hội
nói chung, đồng thời qua thực tế nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề giải quyết các chế
độ BHXH cho người lao động, liên quan đến người sử dụng lao động, để giải


quyết một số tình huống thường xảy ra trong quan hệ lao động, tôi chọn đề tài:
“Giải quyết tình huống bà Nguyễn Thị T nhân viên Công ty trách nhiệm hữu
hạn L tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khiếu nại cơ quan
BHXH huyện Thủy Nguyên không thực hiện đúng chế độ thai sản cho
mình”.
Trong thời gian theo học tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch chuyên viên
tại Trường cán bộ quản lý Giao thông vận tải, mặc dù thời gian rất eo hẹp nhưng
các thầy cô vẫn nhiệt tình và tâm huyết truyền đạt những kiến thức của mình
cho lớp học. Hoàn thành xong lớp học này tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh
nghiệm quý báu, hoàn thiện được các kỹ năng của bản thân trong việc thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn một cách hiệu quả nhất đáp ứng tốt các yêu cầu của công
việc cũng như đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và chính sách
của Nhà nước.
Với đề tài xử lý “Giải quyết tình huống bà Nguyễn Thị T nhân viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn L tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Hải
Phòng khiếu nại cơ quan BHXH huyện Thủy Nguyên không thực hiện đúng
chế độ thai sản cho mình” tôi mong muốn thông quá trình phân tích, nguyên
nhân và hậu quả, xác định mục tiêu xử lý tình huống để đưa ra được phương án
giải quyết phù hợp, đảm bảo cho các quy định về BHXH được thực thi trên thực
tế, đồng thời góp tiếng nói của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp cho người lao động, góp phần hoàn thiện chế độ BHXH hiện
nay. Tuy nhiên do điều kiện thời gian ngắn và bị ảnh hưởng của công việc thực
tế nên trong quá trình thực hiện tiểu luận này không tránh khỏi những thiếu sót.
Tiểu luận cuối khóa

3


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý Thầy, Cô Trường Cán bộ
Quản lý GTVT và các bạn học viên trong lớp để tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2017
HỌC VIÊN

Tiểu luận cuối khóa

4


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Bà Nguyễn Thị T sinh năm 1992, là con đầu trong một gia đình nông dân
nghèo, có bốn anh chị em, ở xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải
Phòng. Tháng 7 năm 2014 bà Nguyễn Thị H tốt nghiệp Trường Đại học Hải
Phòng với tấm bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh loại khá. Tuy
nhiên, để tìm được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn như
bà H trong giai đoạn hiện nay không phải là điều dễ dàng. Sau thời gian dài tìm
việc làm ở hầu khắp các doanh nghiệp trên địa bàn trong tỉnh, ngày 01/2/2015
bà Nguyễn Thị T được Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) L tại xã Lâm
Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng tiếp nhận vào làm việc (theo
hợp đồng thử việc 1 năm), công việc cụ thể làm nhân viên thống kê lao động tại
Phân xưởng sản xuất Vật liệu xây dựng của Công ty. Sau 1 năm làm việc với
thấy khả năng làm việc tốt, đức tính thật thà, năng động, sáng tạo trong công
việc, Giám đốc Công ty L đã ký hợp đồng có xác định thời hạn 3 năm với bà H
từ ngày 01/02/2016 để đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của cả hai phía.
Công ty TNHH L có trụ sở đóng tại Xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên
thành phố Hải Phòng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006
theo Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng Công ty, 2 đội thi
công công trình và 1 phân xưởng sản xuất vật liệu xây dựng. Số lượng lao động
sử dụng thường xuyên khoảng 76 người. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính
của Công ty: Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; sản xuất, kinh doanh vật
liệu xây dựng.
Đầu năm 2016 bà Nguyễn Thị T xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn C
tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng. Ngày 01/10/2016
bà H sinh cháu trai đầu lòng. Bà T nghỉ sinh 6 tháng theo chế độ, nhưng trong 6
tháng đó bà không nhận được tháng lương nào. Ông C một mình nuôi vợ trong
thời gian vợ nghỉ sinh và con nhỏ chỉ bằng một suất lương của mình nên gia
đình gặp nhiều khó khăn, túng thiếu về kinh tế, ông thường hay cáu gắt, bực bội
Tiểu luận cuối khóa

5


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

mỗi khi nói đến vấn đề thu nhập, chi tiêu trong gia đình. Bởi vì, tại cơ quan nơi
ông đang làm việc có cô nhân viên văn phòng nghỉ sinh con cùng thời điểm với
vợ ông thì đã được BHXH thanh toán chế độ thai sản từ tháng 12/2016. Ông A
đã liên lạc với Công ty TNHH L, nơi bà T đang làm việc đề nghị thanh toán chế
độ thai sản cho vợ ông và được trả lời là BHXH huyện Thủy Nguyên không giải
quyết. Đến ngày 01/04/2017 thì bà T đi làm và hỏi lại cụ thể lý do tại sao không
giải quyết chế độ thai sản thì Công ty TNHH L nhiều lần thoái thác không trả
lời được, đã thế cô cán bộ phụ trách BHXH của Công ty còn nói: “qua BHXH
mà hỏi”. Sự thiếu trách nhiệm của cán bộ công ty đã làm cho bà T hết sức bất
bình. Ngày 15/06/2017, bà T viết đơn khiếu nại gửi BHXH huyện Thủy
Nguyên, với nội dung như sau:
Kính gửi: BHXH huyện Thủy Nguyên.
Tôi tên Nguyễn Thị T xin trình bày với quý cơ quan sự việc như sau:
Tôi đang làm việc tại Công ty TNHH L, ngày 01/10/2016 tôi nghỉ sinh, sau
thời gian 6 tháng được nghỉ theo quy định, đến ngày 01/04/2017 tôi đã đi làm
trở lại. Trước khi sinh con tôi có thời gian công tác tại Công ty TNHH L và
tham gia BHXH là 01 năm 08 tháng (hàng tháng Công ty đều khấu trừ tiền đóng
BHXH vào tiền lương của tôi). Chiếu theo Luật Bảo hiểm xã hội số
58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 thì tôi đủ điều kiện để hưởng chế độ
thai sản như quy định.
Để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình, tôi làm đơn này đề nghị
BHXH huyện Thủy Nguyên giải quyết chế độ thai sản cho tôi. Tôi nghĩ rằng
Công ty TNHH L phải có trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho tôi nhưng
khi hỏi cán bộ phụ trách bảo hiểm của Công ty thì họ trả lời là Bảo hiểm thành
phố Hải Phòng không giải quyết, và cho đó là trách nhiệm của cơ quan BHXH.
Vậy tôi viết đơn này yêu cầu BHXH huyện Thủy Nguyên trả lời lý do tại
sao không thanh toán chế độ thai sản cho tôi.

Tiểu luận cuối khóa

6


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Là cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm các vấn đề về chế độ BHXH cho
người lao động, tôi yêu cầu BHXH huyện Thủy Nguyên phải trả lời trong thời
gian 30 ngày để tôi còn có thời gian khiếu kiện lên cấp cao hơn khi tôi thấy
chưa thoả đáng.
Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2017
Người viết đơn
Đã ký
Nguyễn Thị T
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị T gửi, cơ quan BHXH
huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương rà soát hồ sơ tham gia BHXH của Công ty
TNHH L và thấy rằng: Danh sách tham gia BHXH của Công ty TNHH L chưa
có tên bà Nguyễn Thị T, cán bộ chính sách cho biết hồ sơ đề nghị thanh toán
thai sản cho bà Nguyễn Thị H của công ty TNHH L chuyển sang ngày
01/12/2016, nhưng cán bộ chính sách BHXH huyện Thủy Nguyên trả lại, lý do
là Công ty TNHH L chưa báo tăng lao động bà Nguyễn Thị H và Công ty còn
nợ tiền đóng BHXH quý III và tháng 10+11 quý IV/2016 vẫn chưa chuyển trả.
Với nguyên tắc có đóng góp thì mới có thụ hưởng nên BHXH không thanh toán.
Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
đối với người lao động: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định
thời hạn, hợp đồng lao động có đủ từ 3 tháng trở lên; cán bộ công chức, viên
chức…và tại Điều 4 quy định các chế độ người tham gia BHXH bắt buộc được
hưởng bao gồm: Chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định tại
Điều 21, Điều 85 và Điều 86 của Luật BHXH và hàng tháng trích từ tiền lương,
tiền công của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH.

Tiểu luận cuối khóa

7


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Điều 186 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
quy định “Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã
hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các
chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo
hiểm y tế”.
Khoản 2, điều 31, mục 2, chương II Luật Bảo hiểm xã hội quy định
“Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã
hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo
chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo
hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”
Vấn đề đặt ra là: Người lao động đã hội đủ các điều kiện thì phải được
đóng BHXH và được hưởng các chế độ theo quy định, còn cơ quan, đơn vị, cá
nhân nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Bảo đảm
cho người lao động được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
mình theo quy định, yên tâm công tác, tạo năng suất lao động cao hơn, giữ vững
lòng tin đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đối chiếu với quy định của Luật BHXH và Bộ luật Lao động thì bà
Nguyễn Thị T thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và được hưởng các quyền
lợi về chế độ BHXH bắt buộc.

Tiểu luận cuối khóa

8


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

II. PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỒNG
Từ sự việc Công ty TNHH L không thực hiện đúng các quy định của pháp
luật lao động, không đăng ký tham gia đóng BHXH cho bà Nguyễn Thị T, nợ
tiền đóng BHXH quý III và quý IV/2016, không thanh toán chế độ thai sản cho
bà T khi bà nghỉ sinh, dẫn đến việc bà T phải khiếu nại lên BHXH huyện Thủy
Nguyên, theo tôi có các nguyên nhân và hậu quả sau đây:
1. Phân tích nguyên nhân và hậu quả
1.1. Nguyên nhân
1.1.1. Nguyên nhân chủ quan
* Đối với bà T chưa tự trang bị cho mình kiến thức cơ bản về pháp luật
lao động, thiếu hiểu biết về quyền lợi và trách nhiệm của các bên trong quá trình
tham gia lao động. Ở đây, bà T gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Công ty
TNHH L, chỉ biết mình được nhận vào làm việc là may mắn rồi nên không dám
đề đạt nguyện vọng gì thêm, kể cả trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp
của mình bị xâm phạm.
* Đối với công ty TNHH L
- Giám đốc Công ty chưa nhận thức đầy đủ các điều kiện ràng buộc hoạt
động của một doanh nghiệp và những yếu tố xã hội có tác động thúc đẩy sản
xuất phát triển trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp mới chỉ chú trọng
đầu tư sản xuất kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, chưa quan tâm đến quyền lợi
của người lao động, chưa nhận thấy lực lượng lao động là một trong những yếu
tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Không báo tăng tham gia bảo hiểm cho người lao động và đóng nộp
BHXH theo đúng quy định, xem đây là một trong những biện pháp tình thế để
ổn định tài chính doanh nghiệp phục vụ sản xuất.
* Đối với Tổ chức công đoàn của Công ty TNHH L

Tiểu luận cuối khóa

9


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là tuyên truyền giáo dục,
nâng cao nhận thức về pháp luật cho người lao động, đặc biệt là các quyền và
nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp; chưa kịp thời nắm bắt tình
hình và có biện pháp bảo vệ người lao động khi quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của họ bị xâm pham.
* Đối với BHXH huyện Thủy Nguyên
Chưa kịp thời nắm số lao động tăng của đơn vị tham gia BHXH, để buộc
Công ty THHH L phải tham gia đóng BHXH cho những người lao động theo
quy định, chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc thu nợ tiền BHXH, để đơn vị
nợ đọng lâu ngày, gây khó khăn trở ngại cho quá trình giải quyết các chế độ
BHXH, làm ảnh hưởng quyền lợi cho người lao động.
1.1.2 Nguyên nhân khách quan
Công tác quản lý nhà nước ở các cấp đối với Công ty TNHH L nói riêng và
các doanh nghiệp trên địa bàn nói chung còn buông lỏng, thiếu sự đồng bộ,
công tác thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng có nơi, có lúc chưa kiên
quyết, còn “nhẹ tay” khi xử lý những vi phạm của doanh nghiệp.
Một số văn bản quy phạp pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về chế
độ BHXH còn bất cập, chưa chặt chẽ, tính hiệu lực chưa cao, cơ quan BHXH
được giao tránh nhiệm quản lý nguồn thu BHXH nhưng không có chức năng
quản lý nhà nước về lao động, không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực này.
- Các biện pháp để thu nợ BHXH đã được quy định, như bắt buộc nộp lãi
đối với các đơn vị nợ tiền BHXH nhưng chưa đủ mạnh vì họ sẵn sàng nộp lãi
còn hơn phải vay ngân hàng để nộp BHXH. Nộp lãi BHXH không cần làm các
thủ tục phức tạp và lãi suất thấp, trong khi vay ngân hàng cần phải có các thủ
tục thế chấp, phương án sản xuất…

Tiểu luận cuối khóa

10


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

- Công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH của các
cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể có tích cực, nhưng chưa sâu
rộng, các cơ quan thông tin đại chúng chưa thực sự xem công tác này là trách
nhiệm của mình. Về phía cơ quan BHXH mặc dù có tích cực trong công tác,
song chưa có biện pháp hữu hiệu để đạt kết quả cao, một số tổ chức xã hội chưa
tích cực, năng động trong công tác này.
- Người lao động rất khó khăn tìm được việc làm, họ rất ngại khi phải
khiếu nại hoặc đề xuất yêu cầu với người sử dụng lao động vì đó cũng là một
trong những lý do để dẫn đến mất việc làm như hiện nay. Trong khi chúng ta
vẫn chưa có được một thị trường việc làm để người lao động có điều kiện lựa
chọn và bình đẳng khi tham gia ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao
động theo đúng nghĩa của nó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để các
doanh nghiệp thường xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mà
người lao động không dám lên tiếng.
1.2. Hậu quả
- Về cá nhân bà T và gia đình: Không được giải quyết chế độ thai sản kịp
thời nên đã ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của gia đình, đặc biệt là trong
giai đoạn giá cả sinh hoạt tăng cao như hiện nay.
- Về mặt quản lý Nhà nước: Việc thực hiện pháp luật bị hạn chế, làm ảnh
hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Chưa bảo đảm sự công bằng giữa
các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo dư luận không tốt
trong nhân dân.
- Về mặt xã hội: Một bộ phận người lao động qua tình huống này sẽ chưa
thực sự tin tưởng vào cán bộ, công chức, cơ quan quản lý nhà nước về BHXH,
ảnh hưởng đến chính sách BHXH mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực
hiện.

Tiểu luận cuối khóa

11


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

- Uy tín lãnh đạo Công ty, tổ chức Công đoàn của doanh nghiệp bị giảm
sút, người lao động mất niềm tin, không yên tâm công tác, năng suất, chất lượng
và hiệu quả lao động giảm, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.
2. Xác định mục tiêu giải quyết tình huống
BHXH là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Không vì mục đích
kinh doanh, không vì mục tiêu lợi nhuận. Vì thế cần phải tuân thủ và áp dụng
đúng quy định của pháp luật, nhằm mục đích an sinh và an toàn xã hội. BHXH
chứa đựng nhiều ý nghĩa lớn lao, đó là tính nhân đạo, tính nhân văn của xã hội
xã hội chủ nghĩa. Vì vậy mục tiêu xử lý cần đạt được như sau:
Thứ nhất, bà Nguyễn Thị T phải được hưởng chế độ thai sản và các quyền
lợi khác của người lao động theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13
và Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Xây dựng mối quan hệ giữa người sử
dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp ngày càng gắn bó, trách
nhiệm, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm công tác, phát huy hết khả năng
của mình trong công việc.
Thứ hai, Công ty TNHH L phải kịp thời báo tăng số lượng người lao động
và trích nộp BHXH theo quy định của pháp luật, đảm bảo kỷ cương phép nước,
tính nghiêm minh của pháp luật, khẳng định đường lối chính sách của Đảng và
Nhà nước về BHXH là hoàn toàn đúng đắn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Thứ ba, bảo đảm sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham
gia BHXH, cũng như doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong quá trình
sản xuất, kinh doanh.
Thứ tư, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người
lao động trong quá trình đóng và thụ hưởng bảo hiểm. Nâng cao trách nhiệm
của cán bộ công chức, viên chức, cơ quan BHXH trong quá trình thực thi công
vụ.

Tiểu luận cuối khóa

12


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Việc tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH không chỉ là quyền lợi và
trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan BHXH mà
còn là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, của các đoàn thể quần
chúng và các tổ chức xã hội. Vì vậy, thực hiện xã hội hoá trong công tác BHXH
là việc làm cần thiết và phù hợp với xu thế hiện nay.
3. Xây dựng và lựa chọn phương án giải quyết
Qua phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống, để đạt được các
mục tiêu đã xác định tôi đề xuất các phương án giải quyết và lựa chọn phương
án giải quyết như sau:
3.1. Xây dựng các phương án giải quyết tình huống
* Phương án 1: Yêu cầu Công ty TNHH L trích kinh phí thường xuyên,
giải quyết trợ cấp khó khăn cho gia đình bà Nguyễn Thị H với số tiền bằng tiền
chế độ thai sản. Sau đó làm việc với BHXH huyện Thủy Nguyên để quyết toán
chế độ thai sản của bà T cho Công ty TNHH L nhằm giảm bớt phần nào khó
khăn trong cuộc sống cho gia đình bà T.
- Ưu điểm:
Giải quyết kịp thời khó khăn trước mắt, đảm bảo quyền lợi cho bà Nguyễn
Thị H, lấy lại lòng tin cho người lao động, tránh được những dư luận không có
lợi cho công ty.
- Nhược điểm:
Gây ra sự ngộ nhận về tính nghiêm minh của pháp luật, làm cho người lao
động không tự mình quan tâm đến quyền lợi của mình và đi đến ỷ lại, họ nghĩ
rằng chỉ cần viết đơn là giải quyết ngay, chưa đảm bảo được tính công bằng và
quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.
Số tiền nợ BHXH của Công ty TNHH L vẫn còn, ảnh hưởng đến nguồn thu
bảo hiểm, tạo tiền lệ xấu trong quá trình gải quyết chế độ BHXH, làm mất lòng

Tiểu luận cuối khóa

13


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

tin vào tính ưu việt của xã hội ta cũng như chế độ chính sách của Đảng và Nhà
nước.
* Phương án 2: BHXH huyện Thủy Nguyên chủ động đứng ra làm đơn vị
triệu tập viên, mời bà Nguyễn Thị T, Công ty TNHH L, Công đoàn Công ty
TNHH L đến cơ quan BHXH huyện Thủy Nguyên làm việc, phân tích làm rõ
sai trái, thiếu sót, trách nhiệm thuộc về ai. Từ đó yêu cầu Công ty TNHH L phải
tiến hành làm thủ tục báo tăng kịp thời cho bà Nguyễn Thị T, truy nộp BHXH,
để giải quyết chế độ thai sản cho bà T, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Cán bộ chính sách tính toán số tiền chế độ thai sản cho bà T với cách tính
được quy định tại Luật BHXH và Quyết định số 636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy định về hồ sơ
và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Bà M có hệ số lương tham gia BHXH là: 2,34.
Theo điểm a, khoản 1, Điều 39 của Luật BHXH “Mức hưởng một tháng
bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng
trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”
- Mức lương hưởng trợ cấp BHXH 1 tháng của bà T được tính như sau =
2,34 x 1.210.000đ = 2.831.400đ
- Mức lương hưởng trợ cấp BHXH của bà T suốt thời gian nghỉ thai sản
được tính như sau: 2.831.400 x 6tháng = 16.988.400đ
Bà T được hưởng thêm 2 tháng lương tối thiểu trợ cấp một lần khi sinh
(quy định tại Điều 38, Luật BHXH: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao
động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi
con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng
người lao động nhận nuôi con nuôi”)
2 tháng x 1.210.000đ = 2.420.000 đồng.
Tổng cộng số tiền bà H được hưởng là:
Tiểu luận cuối khóa

14


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

16.988.400đ + 2.420.000đ = 19.408.400 đồng.
- Ưu điểm:
Đảm bảo tính pháp chế, tính công bằng, tinh thần thái độ phục vụ của cán
bộ trong đơn vị sử dụng lao động được cải thiện, với mục tiêu “tất cả vì quyền
lợi người lao động”.
Đảm bảo hợp tình, hợp lý, thu hút được đối tượng tham gia bảo hiểm, góp
phần đẩy nhanh công tác xã hội hoá bảo hiểm, ngoài ra còn góp phần chứng
minh tính đúng đắn trong thực tiễn, việc bổ sung, sửa đổi một số quy định trong
quản lý, trong xử lý quy trình nghiệp vụ, để phù hợp với yêu cầu đòi hỏi trong
giai đoạn hiện nay về vấn đề chăm sóc quyền và lợi ích hợp pháp đối với người
lao động.
- Nhược điểm:
Cán bộ cơ quan BHXH phải tập trung đầu tư thời gian để xử lý, gia đình bà
Nguyễn Thị H và người lao động trong Công ty có thể ngộ nhận, trách nhiệm
sai sót thuộc về cơ quan BHXH.
2. Lựa chọn phương án giải quyết tình huống
Quá trình phân tích, đối chiếu với mục tiêu đã xác định với ba phương án
đã trình bày ở trên, phương án nào cũng có mặt ưu và nhược. Tuy nhiên, trong
trường hợp này tôi lựa chọn phương án 2 là phương án để giải quyết, vì trong
các phương án đã xây dựng, nó là phương án tối ưu. Thực hiện phương án này
sẽ đảm bảo tính công bằng, tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao tinh thần,
thái độ phục vụ của cán bộ cơ quan BHXH và các đơn vị sử dụng lao động, với
mục tiêu “tất cả vì quyền lợi người lao động”, vừa đảm bảo hợp lý, hợp tình, thu
hút được đối tượng tham gia, góp phần đẩy nhanh công tác xã hội hóa bảo hiểm,
ngoài ra còn góp phần chứng minh tính đúng đắn trong thực tiễn về việc bổ
sung sửa đổi một số quy định trong quản lý, trong xử lý quy trình nghiệp vụ, để

Tiểu luận cuối khóa

15


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

phù hợp với yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn hiện nay về vấn đề chăm sóc quyền
và lợi ích hợp pháp đối với người lao động.
4. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã chọn
Để thực hiện tốt phương án đã được lựa chọn, đòi hỏi sự phối hợp thực
hiện giữa người lao động, đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH một cách
khoa học chặt chẽ, đầy đủ thủ tục, theo đúng trình tự các bước, đảm bảo quyền
lợi cho người lao động được giải quyết đúng, đủ và kịp thời.
4.1. Các bước tiến hành cụ thể
Bước thứ nhất:
BHXH huyện Thủy Nguyên thông báo mời Công ty TNHH L, bà Nguyễn
Thị T và đại diện tổ chức công đoàn công ty tới cơ quan BHXH để làm việc,
phân tích làm rõ sai trái, thiếu sót của cá nhân, tổ chức có liên quan đến sự việc,
chỉ rõ hậu quả mà Công ty phải gánh chịu nếu vẫn cố tình không báo tăng và
đóng bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định, trên tinh thần hợp tác,
giúp đỡ lẫn nhau. Thống nhất cách thức, trình tự các bước, thời gian thực hiện.
Yêu cầu các bên có liên quan phải cam kết thực hiện nghiêm túc.
Bước thứ hai:
- Trách nhiệm của bà T: Phải gặp trực tiếp cán bộ phụ trách các chế độ
BHXH của Công ty TNHH L, thực hiện đối chiếu các hồ sơ, hợp đồng lao động
đầy đủ, đồng thời đề nghị cán bộ phụ trách tiến hành làm thủ tục báo tăng
BHXH cho bà kịp thời, đúng quy định.
- Trách nhiệm của Công ty TNHH L: Tiến hành cân đối tài chính, tìm
nguồn ưu tiên truy nộp phần nợ BHXH đầy đủ, tiến hành làm các thủ tục để báo
tăng lao động và thanh toán chế độ thai sản cho bà T, đồng thời rà soát lại trong
Công ty TNHH T còn chế độ nào của người lao động từ trước đến nay chưa
thanh toán, khẩn trương xem xét, giải quyết.

Tiểu luận cuối khóa

16


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

- Trách nhiệm của BHXH huyện Thủy Nguyên: Khẩn trương phối hợp và
đốc thúc Công ty TNHH L tiến hành nhanh chóng các thủ tục như báo tang lao
động, truy nộp phần nợ BHXH quý III và quý IV/2016. Tiến hành thanh toán
kịp thời chế độ thai sản cho bà T và những trường hợp khác trong Công ty (nếu
có).
Bước thứ ba:
BHXH huyện Thủy Nguyên hướng dẫn bà T làm tờ khai tham gia, điều
chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mẫu số TK1-TS; Công ty TNHH
L thực hiện báo tăng theo mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia BHXH,
BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BHN) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14/04/2017 về việc ban hành quy
trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghệp, bảo hiểm tai nạn
lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Tiến hành đối chiếu tiền chênh lệch do nợ BHXH quý III và tháng 11+quý
IV/2016. Hướng dẫn Công ty lập danh sách truy đóng BHXH, bảo hiểm y tế bắt
buộc .
Công ty TNHH L sau khi hoàn tất xong các thủ tục, tiến hành truy nộp số
tiền nợ đóng BHXH vào tài khoản thu BHXH của cơ quan BHXH tại kho bạc
Nhà nước thành phố Hải Phòng.
Bước thứ tư:
BHXH huyện Thủy Nguyên sau khi nhận được toàn bộ hồ sơ và giấy báo
đã chuyển vào tài khoản chuyên thu của BHXH, tiến hành kiểm tra duyệt danh
sách đề nghị hưởng chế độ thai sản theo mẫu số C70a - HD để chi trả cho đối
tượng kịp thời, đúng quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi cho bà Nguyễn Thị
T, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình.
Bước thứ năm:
BHXH huyện Thủy Nguyên tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệp, đề
xuất biện pháp tăng cường quản lý nguồn thu BHXH trên địa bàn.
Tiểu luận cuối khóa

17


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Công ty TNHH L tổ chức cuộc họp kiểm điểm việc không làm thủ tục báo
tăng kịp thời cho người lao động, không trích nộp bảo hiểm kịp thời theo quy
định. Lãnh đạo Công ty tìm mọi biện pháp đẩy mạnh sản suất kinh doanh, ổn
định tình hình tài chính doanh nghiệp, bảo đảm đủ các nguồn chi theo đúng quy
định.
2. Biểu đồ công việc theo thời gian
Thời gian thực hiện

Cá nhân hay tổ

Ghi

Bắt đầu

Kết thúc

chức đảm nhận

chú

Mời Công ty TNHH L, đại 05/7/2017

08/7/2017

BHXH; Công ty

TT

1

Nội dung công việc

diện tổ chức công đoàn, bà T

TNHH L, đại diện

đến

tổ chức công đoàn,

BHXH

huyện

Thủy

Nguyên để làm việc

bà T

Bà T gặp trực tiếp cán bộ phụ 09/07/2017
2

trách theo dõi BHXH của

dõi các chế độ

Công ty TNHH L

BHXH

Làm thủ tục báo tăng cho bà 12/07/2017
3

09/07/2017 Bà H; cán bộ theo

12/07/2017 Cán bộ Công ty

T, tiến hành đối chiếu để truy

TNHH L; cán bộ

nộp tiền nợ BHXH

BHXH

Chuyển tiền vào tài khoản 15/07/2017
thu

BHXH

của

BHXH

15/07/2017 Cán bộ Công ty
TNHH L

Huyện Thủy Nguyên Thành
4

phố Hải Phòng, báo BHXH
đã chuyển tiền, nộp danh
sách đề nghị hưởng thai sản
C70a-HD
Duyệt DS, chuyển tiền thai 18/07/2017

5

sản qua TK và báo cho Công

18/07/2017 Cán bộ chính sách,
kế toán BHXH

ty TNHH L
6

Công ty nhận tiền và trả cho 20/07/2017
bà T
Tiểu luận cuối khóa

18

20/07/2017 Cán bộ Công ty
TNHH L


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

Họp kiểm điểm, rút kinh 23/07/2017
7

nghiệm

23/07/2017 BHXH Huyện
Thủy Nguyên;
Công ty TNHH L.

Tiểu luận cuối khóa

19


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
BHXH mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, trong điều kiện Việt Nam
đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì việc thực hiện tốt chế
độ BHXH đã chứng tỏ được tính ưu việt của xã hội ta. Mở rộng đối tượng tham
gia BHXH để bảo đảm tăng trưởng và an toàn quỹ BHXH, khẳng định BHXH
là một chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta phù hợp với tiến trình
phát triển kinh tế xã hội trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý BHXH hiện nay là
nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ của
các cấp, các ngành, các tổ chức, đồng thời phải tăng cường công tác tuyên
truyền giáo dục Luật BHXH, Luật Lao động cho lực lượng lao động để họ nâng
cao nhận thức có khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan
quản lý nhà nước về lao động, cơ quan BHXH phải nắm chắc tình hình về lao
động và BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời xử lý những đơn vị,
cá nhân vi phạm.
Từ việc giải quyết tình huống bà Nguyễn Thị T nhân viên Công ty TNHH
L khiếu nại cơ quan BHXH huyện Thủy Nguyên không thực hiện đúng chế độ
thai sản cho mình, cho thấy mỗi quyết định của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên
môn nghiệp vụ trong quá trình thi hành công vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng,
nó có thể làm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nếu quyết định đúng,
phù hợp với tình hình thực tế và ngược lại. Vì vậy, trong quá trình xử lý các tình
huống phát sinh từ hoạt động thực tiễn, người cán bộ cần phải thận trọng, bình
tĩnh, sáng tạo, coi trọng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao
động, của doanh nghiệp, đồng thời, phải thực hiện đúng pháp luật, vận dụng
một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn các quy định pháp luật bảo đảm giải quyết

Tiểu luận cuối khóa

20


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

công việc hợp lý, hợp tình, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
2. Kiến nghị
Qua tình huống trên để thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về công tác
BHXH, bảo đảm nguồn thu vào quỹ BHXH đúng, đủ, kịp thời, đồng thời giải
quyết đầy đủ quyền lợi cho người lao động, tôi có một số kiến nghị như sau:
2.1. Đối với cơ quan nhà nước ở Trung ương
Các cơ quan nhà nước cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và đồng
bộ trong công tác quản lý nhà nước về lao động. Còn về lâu dài cần phải có cơ
chế hoàn thiện đồng bộ và hiệu quả trong việc quản lý nguồn thu BHXH, cần
xem xét theo hướng giao trách nhiệm thu BHXH cho cơ quan thuế, tạo cơ chế
kiểm soát chặt chẽ, nguồn thu và kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm. (cơ quan
BHXH có nhiệm vụ quản lý nguồn thu bảo hiểm nhưng không có chức năng
quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động và BHXH, không có thẩm quyền xử phạt
vi phạm hành chính trên lĩnh vực này).
2.2. Đối với chính quyền địa phương
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
các tổ chức đoàn thể, quán triệt thực hiện sâu rộng, nghiêm túc chế độ, chính
sách BHXH trong giai đoạn hiện nay. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan
trọng của tất cả các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ... và của toàn xã hội.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHXH, và Luật Lao động cho
chủ doanh nghiệp, người lao và đại diện người lao động để họ nhận thức đầy đủ
về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc tham gia BHXH, từ
đó tự giác thực hiện một cách có hiệu quả.
2.3. Đối với BHXH tỉnh, thành phố
Đề xuất chính quyền các cấp mở các hội nghị liên ngành bao gồm: ngành
Lao động Thương binh và Xã hội; BHXH; Liên đoàn lao động; Thanh tra

Tiểu luận cuối khóa

21


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

chuyên ngành, cùng nhau bàn và đi đến thống nhất các chương trình, kế hoạch
hành động, tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị có sử dụng lao động.
Xử lý dứt khoát, khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiêm vụ đóng
BHXH.
Tăng cường điểm các đơn vị nợ đọng, trốn nộp BHXH, tăng cường kỷ
cương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Gắn việc thực
hiện BHXH với công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp, kịp thời tuyên dương bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán
bộ trong toàn ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thi hành
công vụ, theo dõi, nắm chắc tình hình tham gia BHXH của các đơn vị trên địa
bàn, có phương án xử lý kịp thời các tình huống.
2.4. Đối với tổ chức Công đoàn và người lao động trong doanh nghiệp
Nâng cao khả năng, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, kịp thời nắm
bắt thông tin về BHXH của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người
lao động tham gia BHXH khi bị xâm phạm.
Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, BHXH
cho người lao động. Người lao động trong doanh nghiệp phải tích cực tham gia
hoạt động công đoàn, chủ động trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
mình.

Tiểu luận cuối khóa

22


Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên – K62

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước chương trình bồi
dưỡng ngạch chuyên viên
2. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
3. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
4. Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
5. Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của BHXH
Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các
chế độ bảo hiểm xã hội.
5. Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH
Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo
hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Tiểu luận cuối khóa

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x