Tải bản đầy đủ

Giáo án người trong bao (thi GV giỏi, GA đt)

Ngày soạn: 10/ 02/ 201..
Ngày giảng 17/ 02/ 201…
Tiết: 102
NGƯỜI TRONG BAO
- Sê khốp I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Hiểu được sự phê phán sâu sắc của nhà văn đối với lối sống “thu
mình vào trong bao” của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỷ XIX.
- Thấy được những nét đặc sắc về nghệ thuật.
2. Kỹ năng: Phân tích truyện ngắn nước ngoài
3. Thái độ: học sinh nhận thức được cần có 1 lối sống lành mạnh,
năng động, phù hợp với thời đại.
4. Năng lực cần đạt: năng lực tự học, năng lực hoạt động nhóm, năng
lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức văn học vào đời
sống thực tiễn.
II. Trọng tâm bài học: Hình tượng nhân vật Bêlicốp.
III. Phương pháp và phương tiện:
1. Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, giảng bình, hoạt động
nhóm, sơ đồ tư duy.
2. Phương tiện: Sách GK 11, Sách GV 11, thiết kế bài học.
IV. Tiến trình dạy học:

1. Hoạt động khởi động
Gv tổ chức chơi trò chơi nhìn hình đoán chữ. Quan sát hình, tìm câu
nói dân gian có nghĩa tương tự nội dung hình vẽ.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức


I. Tìm hiểu chung
Theo em, chúng ta cần nhớ 1. Tác giả:
những điều gì về một nhà văn a. Cuộc đời: Antôn Páplôvích Sêkhốp
nước ngoài?

(1860-1904). Là nhà văn Nga kiệt xuất
Gia đình: lao động bình dân

ở tỉnh

Taganrốc, bên bờ biển Adốp.
Bản thân: Sau khi tốt nghiệp Sêkhốp vừa
làm bác sĩ vừa tham gia viết báo, viết văn
và làm nhiều công việc xã hội khác.
-> cuộc đời của Sêkhốp là cuộc đời của
con người nhiệt tình chống lại chế độ nông
Xem một số hình ảnh về chân nô chuyên chế Nga Hoàng.
dung, tượng đài Sêkhốp.
Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng
sự nghiệp sáng tạo của Sêkhốp
rất bền bỉ về số lượng và vĩ đại
về chất lượng.
Sự

nghiệp

sáng

tác

củaSêKhốp gồm những thể loại
nào? Hãy kể tên các tác phẩm
tiêu biểu mà em biết?
b. Sự nghiệp văn học:
- Truyện ngắn: 15 tập, tiêu biểu: Anh béo
anh gầy, Phòng số 6, người trong bao...
Hình ảnh tác phẩm của Sêkhốp - Kịch: 3 tập, tiêu biểu: Hải âu, ba chị em ,
2


Với những đóng góp to lớn vườn anh đào...
vào sự nghiệp văn học trên thế -> Truyện ngắn của ông thường đặt ra
giới chúng ta có thể thấy được nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội và nhân
vai trò vị trí của Sêkhốp

bản sâu xa.
* Vai trò, vị trí:
- Là đại biểu lớn cuối cùng của văn học

Ghi nhận tầm ảnh hưởng hiện thực Nga thế kỉ XIX.
truyện

ngắn

của

Antôn - là nhà cách tân thiên tài trong lĩnh vực

Sêkhốp, nhà văn nổi tiếng truyện ngắn và kịch nói.
người Anh Uyliam Xômơxét
Môn thuộc thế hệ tiếp ngay
sau Antôn Sêkhốp phải thốt
lên: “Thật không may cho tôi,
tôi bắt tay viết truyện ngắn vào
cái thời khi những nhà văn
xuất sắc ở Anh, ở hoa Kì đều
đang chịu ảnh hưởng của
Antôn Sêkhốp”
Không chỉ ở Anh, ở Nga mà
các nhà văn lừng lẫy trên địa
cầu đều chịu ảnh hưởng của
Antôn Sêkhốp.
Với những đóng góp to lớn
như vậy ông được bầu làm
viện sĩ viện Hàn lâm khoa học
Nga, nhưng 2 năm sau ông
3


khước từ danh hiệu này để
phản đối chính quyền Nga
Hoàng không công nhận việc
Goorki được bầu làm viện sĩ.
Là con người nhiệt tình chống
lại chế độ nông nô chuyên chế
Nga Hoàng điều đó thể hiện
trong nhiều sáng tác của ông,
trong đó có Truyện ngắn
“Người trong bao”
2. Tác phẩm ‘Người trong bao”:
Em hãy cho biết tác phẩm ra

a. Hoàn cảnh ra đời:

đời trong bối cảnh chung như - Hoàn cảnh riêng: Viết năm 1898 khi nhà
thế nào?

văn dưỡng bệnh tại tỉnh Ianta trên bán đảo
Crưm, biển Đen.

Một môi trường sinh ra những

- Hoàn cảnh chung:

kiểu người kì quái, có lối sống Lúc này nước Nga đang thở trong bầu
tầm thường, hèn nhát, máy không khí chuyên chế bảo thủ nặng nề.
móc, giáo điều.
Em hãy tóm tắt ngắn gọn
truyện ngắn “Người trong
bao”?
GV chiếu sơ đồ tóm tắt.
Để thấy rõ hơn các hình tượng b. Tóm tắt:
trong tác phẩm này cùng Đọc
hiểu
4


Truyện ngắn “Người trong
bao”có những nhân vật nào,
nhân vật trung tâm là ai?

II. Đọc hiểu văn bản:

- Hình tượng nhân vật Bêlicốp
- Hình tượng cái bao.
Gv chia nhóm tìm hiểu nhân
vật Bêlicốp
Trong giờ học trước chúng ta
đã đưa ra các nội dung để thảo 1. Nhân vật Bêlicốp:
luận, trong đó các nhóm đã
chuẩn bị được nội dung của
nhóm mình. Mời các nhóm lên
làm việc
Nhóm 1: Chân dung, ngoại
hình của Bêlicốp
Đóng vai Bêlicốp
Tìm những đặc điểm về chân
dung, ngoại hình Bêlicốp?

a. Chân dung ,ngoại hình:
+ Đôi mắt: giấu sau cặp kính
Nhóm trưởng đánh giá

+ Gương mặt: nhợt nhạt, nhỏ bé, choắt

Gv nhận xét, chốt ý

như mặt chồn.
+ Trang phục: giầy cao su, bông nhét lỗ tai
+ Dáng điệu: Lúc nào cúng giấu mặt sau

Nhóm 2: Lối sống, thói quen cổ áo
5


sinh hoạt của Bêlicốp

-> Ngoại hình kì quái, khác người, cố thu

Chơi trò chơi

mình vào trong bao

Dãy 1: Tìm biểu hiện lối sống
thói

quen

sinh

hoạt

của b. Lối sống, thói quen sinh hoạt:

Bêlicốp khi ở nhà?
Dãy 2: Tìm biểu hiện lối sống
thói

quen

sinh

hoạt

của

Bêlicốp khi ra ngoài?

* Lối sống thói quen sinh hoạt của Bêlicốp
khi ở nhà:
+ Mặc áo ngoài
+ Đội mũ
+ Đóng cửa kín mít
+ Cài then
+ Buồng ngủ như cái hộp
+ Khi ngủ kéo chăn trùm kín đầu
* Lối sống thói quen sinh hoạt của Bêlicốp
Nhóm trưởng nhận xét trao khi ra ngoài:
quà

+ Mang theo đồ dùng: ô trong bao, đồng

Gv nhận xét chốt ý

hồ trong bao, dao gọt bút chì trong bao.
+ Ngồi trong xe ngựa kéo mui lên

Từ ngoại hình đến lối sống + Đến nhà đồng nghiệp: kéo ghế ngồi sau
thói

quen

sinh

hoạt

của một tiếng ra về.
6


Bêlicốp rất kì quái, vậy suy
nghĩ, tư tưởng của anh ta ra
sao. Nhóm 3

-> Bêlicốp là người có lối sống kì quặc,

Nhóm 3: Suy nghĩ, tư tưởng khép kín
của Bêlicốp
Nhóm trưởng đặt câu hỏi các
cá nhân nhóm khác trả lời.
Thư kí của nhóm ghi lại kết
quả
c. Suy nghĩ, tư tưởng:

Nhóm trưởng nhận xét
Gv nhận xét chốt ý

+ Ngại giao tiếp, ý nghĩ giấu trong bao
+ Sợ hãi, lo âu nhỡ xảy ra chuyện gì
+ Sợ hiện tại, ngợi ca quá khứ
+Sợ cả những cái vớ vẩn: sợ bị chế giễu,

Nhóm 4: Ảnh hưởng của sợ kẻ trộm chui vào nhà
Bêlicốp

+ Sống theo thông tư, chỉ thị lệnh cấm

Đóng 1 đoạn kịch ngắn trong
tác phẩm

-> Suy nghĩ, tư tưởng cho thấy Bêlicốp là

Nhóm trưởng đưa câu hỏi các con người hèn nhát, cô độc, máy móc giáo
nhóm trả lời:

điều, thu mình trong bao.
d. Ảnh hưởng của Bêlicốp đến mọi
7


người:

4 nhóm đã hoàn thành xong

+ Giáo viên sợ

công việc của mình, các em + Hiệu trưởng sợ
đánh giá như thế nào về nhân + Các bà các cô không dám tổ chức diễn
vật Bêlicốp?

kịch
+ Giới tu hành không dám ăn thịt, đánh bài

Từ nhân vật Bêlicốp em rút ra + cả trường học, cả thành phố đều sợ.
bài học gì cho bản thân mình?

-> Lối sống của Bêlicốp đã đầu độc làm
cho sợ hãi ám ảnh tinh thần mọi người
trong suốt 15 năm trời cho đến khi hắn
chết.

=> Bêlicốp là hình ảnh điển hình của
kiểu “người trong bao”. Là sản phẩm
của chế độ nông nô chuyên chế Nga
Hoàng.

8


3.Hoạt động luyện tập: Bài tập trắc nghiệm
4. Hoạt động vận dụng: : Giới thiệu cho HS một số tác phẩm, thể
loại sáng tác khác của Sêkhốp.
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về lối sống như Bêlicốp.
- Tìm hiểu cái chết của Bêlicốp, hình tượng cái bao.
V. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×