Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 4 tiết 26

Tiết 1: Toán.
Tiết 45: THỰC HÀNH VẼ CHỮ NHẬT. VẼ HÌNH VUÔNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Nhận biết được hình chữ nhật,
- Biết sử dụng thước và ê-ke để vẽ
hình vuông.
hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh cho
trước.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Biết sử dụng thước và ê-ke để vẽ hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh
cho trước
2. Kĩ năng: vẽ được hình chữ nhật
3. Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV và HS: Thước thẳng và ê-ke
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1.Giới thiệu bài:
* Ổn định
* Bài cũ:
- 1HS lên bảng vẽ 1 đường thẳng CD đi
qua điểm E và song2 với đường thẳng
AB cho trước.
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Hướng dẫn vẽ HCN theo độ dài các
cạnh
- GV vẽ HCN: ABCD lên bảng
+ HS nêu các góc vuông, nêu các cặp
cạnh song2?
- GV yêu cầu HS vẽ từng bước
. Vẽ đoạn thẳng CD = 4 cm; ( trên bảng
40cm)
. Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại
D, trên đường thẳng lấy đoạn thẳng
DA= 2cm ( 20 cm)
. Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại
C, trên ĐT đó lấy CB=2cm
. Nối A với B ta được HCN: ABCD

- HS quan sát
- HSTL
- HS vẽ theo hướng dẫn của GV


- HS nêu lại các bước vẽ.
b. Hướng dẫn vẽ Hình vuông theo độ dài
các cạnh
- Vẽ hình vuông có cạnh: 3 cm
- Vẽ đoạn thẳng DC= 3 cm
- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại
D và đường thẳng vuông góc với DC tại C
- Trên đường thẳng vuông góc đó lấy
đoạn thẳng DA= 3cm, CB= 3 cm
- Nối A với B ta được hình vuông
ABCD.
2. Luyện tập:


Bài 1: ( 54 ).
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS tự vẽ HCN theo SGk,
1HS lên bảng vẽ
- Gọi HS nêu cách vẽ
- Yêu cầu HS tính chu vi HCN
- GV nhận xét
Bài 2: (54).
- Yêu cầu HS tự vẽ hình, sau đó dùng
thước có vạch chia để đo độ dài hai
đường chéo và rút ra kết luận
* HCN có 2 đường chéo bằng nhau.
Bài 2: ( 55).
- Vẽ theo mẫu.
3. Kết luận:
- GV nhận xét giờ học
- Tập vẽ HCN
- CB cho giờ sau

- Vẽ hình vuông cạnh 3cm

* 1 HS đọc yêu cầu
- HS tự vẽ vào vở
- 1 HS vẽ và nêu cách vẽ
- 1 HS nêu miệng cách tính chu vi
HCN: ( 3 +5 ) x 2 = 16 cm
- HS vẽ vào vở
- 2 HS rút ra KL

- Học sinh nêu yêu cầu
- Học sinh vẽ vào vở.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×