Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 14

Tiết 2: Thể duc.
Tiết 29 : ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY”
Những kiến thức HS đã biết
Những kiến thức mới trong bài được hình
liên quan đên bài học
thành
- Đã học 8 động tác và trò chơi - Hoàn thiện bài TDPTC. Yêu cầu tập thuộc
“đua ngựa”.
cả bài và thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Trò chơi: " thỏ nhảy “
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hoàn thiện bài TDPTC. Yêu cầu tập thuộc cả bài và thực hiện động
tác cơ bản đúng.
2. Kĩ năng: - Trò chơi: " thỏ nhảy ". Yêu cầu tham gia vào trò chơi nhiệt tình, sôi
nổi và chủ động.
- Rèn kĩ năng: hoạt động nhóm, phối hơp với bạn chơi trò chơi,
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn luyện thân thể
II. Địa điểm - phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường.- Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

Nội dung
1. Giới thiệu bài:
- Tập hợp, điểm số, báo cáo.
- Giới thiệu bài.
- Khởi động: các khớp, chạy
theo một hàng dọc.
- Trò chơi: Chim bay, cò bay.
2. Phát triển bài:
a. Ôn bài TDPTC.
- Ôn bài TDPTC: 3 lần.
- Lần 1 GV hô cho cả lớp tập.
- Lần 2,3 Cán sự hô, GV quan
sát, sửa sai.
- Biểu diễn thi giữa các tổ bài
TDPTC.
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi: Thỏ nhảy.

Thời gian
6 phút

Phương pháp
X


24 phút
12 phút

12 phút

x x x x x x x x
x x x x x x x x
X


- HS khởi động lại các khớp.


- GV nêu tên trò chơi.
- Nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho HS chơi thử,
chơi thật.
3. Kết luận:
5 phút
- Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát.
- GV và HS hệ thống lại bài.
- Nhận xét giờ.

x x x x x x x x
x x x x x x x x
X

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×