Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 13

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 27: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ ĐUA NGỰA”
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
- Biết 8 động tác của bài thể dục - Củng cố kĩ thuật tập 8 động tác của bài thể
phát triển chung.
dục phát triển chung.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung, HS thuộc, thực hiện đúng thứ tự
các động tác, tập tương đối chính xác
- HS nắm được luật chơi, chơi nhiệt tình, chủ động của trò chơi "Đua ngựa"
2. Kĩ năng:
- Nắm được kĩ thuật và tập tương đối đúng 8 động tác của bài thể dục phát triển
chung.
3. Thái độ:
- Giáo dục cho HS ý thức tăng cường tâp, rèn tính nhanh nhẹn, luyện TDTT.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: còi, kẻ sân
- HS: giày
III. Các hoạt động dạy học:
Thời
Nộ dung
Đội hình
gian
1. Giới thiệu bài:
- GV nhận lớp.Kiểm tra trang
5’
3 hàng ngang
phục.
dàn hàng cách nhau một sãi tay
- Đứng tại chỗ, vỗ tay hát
- Cho HS khởi động
- Trò chơi: chẵn lẻ.
- Kiểm tra bài cũ: Tập bài
TDPTC
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ
học
2. Phát triển bài:
a) Bài thể dục phát triển
12’ Cán sự điều khiển
chung
- Ôn cả bài: 2, 3, lần
Tổ trưởng điều khiển.
+ Lần 1: GV điều khiển
+ Lần 2: GV sửa động tác sai


+ Lần 3: Cán sự hô nhịp
+ Lần 4: Trình diễn theo 2 tổ
sau mỗi lần tập, gv nhận xét
tuyên dương những hs tập tốt và
động viên những hs tập chưa tốt
rồi mới cho tập tiếp
- Thi đua thực hiện bài thể dục
phát triển chung. Từng tổ thực
hiện động tác theo sự điều
khiển của tổ trưởng, sau đó gv


cùng hs đánh giá, bình chọn tổ
tập tốt nhất
- Nhận xét : gv nhận xét.
b) Trò chơi: Đua ngựa.
- Biết cách chơi và tham gia trò
chơi chủ động.
- Gv nêu tên trò chơi và quy
định của trò chơi và cho hs chơi
thử 1 lần, rồi chia đội chơi
chính thức
nhận xét : gv nhận xét.
3. Kết luận:
- Đứng tại chỗ thực hiện thả
lỏng toàn thân
- Vỗ tay hát
- GV hệ thống bài

T1 x x x x x x x x
T2 x x x x x x x x
T3x x x x x x x x

10’

5’
gv
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×