Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 11

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 23: ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG CỦA BÀI THỂ DỤC
PHÁT TRIỂN CHUNG. TRÒ CHƠI: MÈO ĐUỔI CHUỘT.
Những kiến thức học sinh đã biết có liên
quan đến bài học
- Biết 5 động tác của bài thể dục phát triển
chung.

Những kiến thức mới trong bài học cần được hình
thành.
- Học động tác thăng bằng. HS nắm đuợc kĩ thuật động tác
và thực hiện tương đối đúng.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học động tác thăng bằng. HS nắm đuợc kĩ thuật động tác và thực hiện tương
đối đúng.
- Trò chơi: con cóc là cậu ông trời. Yêu cầu HS nắm chắc luật chơi, chơi tự
giác, tích cực chủ động
2. Kĩ năng:
- Nắm được kĩ thuật và tập tương đối đúng động tác thăng bằng.

3. Thái độ:
- Giáo dục cho HS ý thức tăng cường tâp. luyện TDTT
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: còi; - HS: giày
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
x x x x
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu
x x x x
cầu giờ học
x x x x
- Cho HS khởi động
- Chạy nhẹ nhàng xung quanh sân
- Trò chơi: Chẵn, lẻ
*
- Kiểm tra bài cũ: 5 em tập bài TD đã
học
2. Phát triển bài:
a) Bài TD phát triển chung
- Ôn 5 động tác đã học 2 lần
+ Lần 1: GV điều khiển
+ Lần 2,3 cán sự lớp điều khiển
+ GV quan sát sửa sai
- Học động tác thăng bằng. GV nêu
tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải


thích cho HS tập theo. Sau đó gv hô
nhịp, HS tập
b) Trò chơi: Mèo đuổi chuột
- GV nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho HS chơi thi đua giữa 2
tổ
3. Kết luận:
- Đứng vỗ tay và hát
- Thực hiện động tác thả lỏng
- GV hệ thống bài
- Nhận xét đánh giá kết quả giờ học.Xxxxxx
GV X x x x x x
Xxxxxx

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×