Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 8

Tiết 2: Thể dục.
Tiết 17: ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Học hai động tác vươn thở và trò - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu
chơi “nhanh lên bạn ơi”
thực hiện động tác tương đối chính xác
- Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện
cơ bản đúng động tác
- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu
tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện động tác tương
đối chính xác
2. Kỹ năng:Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác
- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động
II. Địa điểm, phương tiện:
- Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập
- Còi, phấn, thước dây

III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
T- Gian
Phương pháp
'
1. Giới thiệu bài:
6-10
Đội hình tập hợp
'
- Nhận lớp, phổ biến nội dung,
1-2
yêu cầu giờ học
1-2'
- Khởi động
1'
- Trò chơi tại chỗ
2. Phát triển bài:
a) Bài thể dục phát triển chung
* Ôn động tác vươn thở
18-22'
Vươn thở:
'
- Ôn động tác tay
14-15
-> Ôn động tác vươn thở và tay 2-3 lần
2-3 lần
TTCB
1
2
3
1 lần
4
4-5 lần
2x8 nhịp Tay:

2-3 lần
4-5'

TTCB
1


2
3
- 1-2 HS thực hiện lại động tác.
GV cùng cả lớp nhận xét.


* Học động tác chân
- Tập phối hợp cả 3 động tác:
Vươn thở, tay, chân
b) Trò chơi vận động
Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi
-GV nêu tên trò chơi.
-Học sinh tham gia chơi thử
-Lần hai chơi thât thi đua.
3. Kết luận:
- Động tác chân thả lỏng
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Hệ thống lại bài
- bài tập về nhà: Ôn lại 3 động
tác vừa học

4-6'
1'
1-2'
1-2'
1'

-Cả lớp cùng thực hiện theo sự
điều khiển của GV
- Quan sát.

Đội hình tập luyện

- Đội hình tập hợp
- Học sinh thực hiện.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×