Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 7

Tiết 2: Thể dục.
QUAY SAU ĐI THƯỜNG, VÒNG PHẢI VÒNG TRÁI
ĐỔI CHÂN ĐI ĐỀU SAI NHỊP, TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH” .
Những kiến thức HS đã biết lien Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Tập hợp hàng ngang, dóng hang - Nâng cao kĩ thuật: Đi thường theo
điểm số đi đều vòng phải, vòng trái, nhịp chuyển hướng phải trái, không
đứng lại.
lệch hàng, đi đều đến chỗ vòng và
chuyển hướng không xô lệch hàng.
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật: đi thường chuyển hướng phải trái không lệch hàng,
đi đều đến chỗ vòng và chuyển hướng không xô lệch hàng.
II. Địa điểm và phương tiện:
- Sân trường,
- Chuẩ bị 1 cái còi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Đ. L
Phương pháp

1. Giới thiệu bài:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Chạy nhẹ trên sân 100- 200m
- Trò chơi: Tìm người chỉ huy.
2. Phát triển bài:
a, Đội hình, đội ngũ.
- Ôn động tác đi thường chuyển
hướng phải trái.

6'
22'
12'

x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Thực hành

10'

6'
b, Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Ném trúng đích
- Quan sát, nhận xét biểu dương.

- GV điều khiển HS tập 2 lần.
- Tập theo tổ.
- GV quan sát sửa sai.

- GV nêu tên trò chơi, HS nhắc
lại cách chơi và luật chơi.
- Cả lớp cùng chơi.
3. Kết luận:


- Tập một số động tác thả lỏng.
- Vỗ tay và hát theo nhịp .
- Trò chơi " Diệt các con vật có hại"
- Hệ thống bàii


- Nhận xét tiết học.

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×