Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 4 tiết 6

Tiết 2: Thể dục:
BÀI 13: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN ”
Những kiến thức HS đã biết có
Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học.
cần được hình thành
- Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng - HS nhận biết đúng hướng , đảm bảo cự
ngang, dóng hàng.
li đội hình, động tác đều, đúng với khẩu
lệnh.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi
thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái.
- Trò chơi “ Kết bạn”.
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng khẩu lệnh.
3. Thái độ, hành vi:
- Biết ứng xử và có hành vi đúng với bạn, nhất là khi chơi trò chơi.
- Có tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

II. Địa điểm – Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị một còi
III. Nội dung và phương pháp:
NỘI DUNG
1.

Đ. L

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Giới thiệu bài.
6 – 8’
- Lớp trưởng tập trung lớp, điểm số
báo cáo .
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học.
- Kiểm tra trang phục sức khoẻ của
học sinh
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ
chân, gối ,vai, hông, cổ . .
2. Phát triển bài:
18 – 20’
Đội hình khởi động
10 – 12’
- Đội hình đội ngũ.
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, đi thường theo nhịp chuyển
hướng phải, trái.
+ Lần 1: Cả lớp cùng tập.


+ Lần 2: Chia tổ tập luyện.
+ Lần 3: Thi trình diễn giữa các tổ.
GV quan sát, nhận xét, sửa sai và biểu
dương tinh thần, kết quả tập luyện.
- Trò chơi “ Kết bạn ”.
7 – 8’
+ GV nêu tên trò chơi.
+ Mục đích: Rèn luyện phản xạ, sức


nhanh và kĩ năng chạy, giáo dục tinh
thần tập thể.
+ Cách chơi: HS đi theo vòng tròn vừa
đi vừa đọc :
“ Kết bạn, kết bạn.
Kết bạn là đoàn kết.
Kết bạn là sức mạnh.
Chúng ta cùng nhau kết bạn ”.
Đọc xong những câu thơ trên các em
vẫn tiếp tục đi theo vòng tròn . Khi
nghe thấy GV hô “ Kết ….2 ! ” hoặc “
Kết ….3 ! ”, tất cả các em nhanh
chóng thành từng nhóm 2 hoặc 3
người.
+ Những em chơi sai phải đứng ra
giữa vòng tròn để chịu phạt, nhảy lò cò
xung quanh vòng tròn.
+ Lần 1: Chơi thử.
+ Lần 2: Chơi chính thức.
3. Kết luận:
- Cúi người thả lỏng và hít thở sâu.
4 – 6’
- Hôm nay các em đã học những nội
dung gì ?
GV nhận xét giờ học.

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

- Đội hình thả lỏng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………

_______________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×