Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 11

Tiết 4: Tập làm văn.
Tiết 22: MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
Những kiến thức học sinh đã Những kiến thức mới trong bài học cần được
biết có liên quan đến bài học
hình thành.
- Xác điịnh được đoạn mở bài HS nắm được 2 cách mở bài trực tiếp và gián
trong bài văn kể chuyện.
tiếp trong bài văn kể chuyện .
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm được 2 cách mở bài trực tiếp và gián tiếp trong bài văn kể
chuyện
2. Kĩ năng: Nhận biết được mở bài theo cách đã học, bước đầu viết được mở bài
theo cách gián tiếp.
3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: bảng phụ viết sẵn mở bài trực tiếp và gián tiếp truyện Rùa và Thỏ.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Ổn định.

- Kiểm tra: Gọi 2HS đóng vai trao đổi - 1 cặp trao đổi trước lớp.
với người thân về một người có nghị
lực, ý trí.
- Nhận xét.
- GV nhận xét
2. Phát triển bài:
b) Tìm hiểu VD:
* Đọc truyện : Thỏ và rùa
Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ
* Đọc truyện: Thỏ và rùa
Sgk
+ Em biết gì qua bức tranh này?
- HS quan sát tranh và TL.
* Bài 1,2: Gọi HS nối nhau đọc truyện. - HS đọc.
Cả lớp đọc thầm và thực hiện yêu
- VD: Thỏ và rùa thi chạy, thỏ đã bị thua,...
cầu.
Tìm đoạn mở bài trong truyện trên
- Gọi HS đọc đoạn mở bài
Đoạn mở bài trong truyện là: Trời mùa
- Nhận xét, chốt lời giải đúng
thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa
đang cố sức tập chạy
* Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu và nội
dung.
- Treo bảng phụ ghi 2 cách mở bài
- Cách mở bài sau không kể ngay vào


- Gọi HS phát biểu, bổ sung cho đến
khi có câu trả lời đúng
- GV giới thiệu 2 cách mở bài
+ Thế nào là mở bài trực tiếp, mở bài
gián tiếp?
II. Ghi nhớ (SGK)
2 HS đọc ghi nhớ
III. Luyện tập
Bài 1 (113)
Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- 4HS đọc 4 cách mở bài trong truyện


Rùa và thỏ
+ Đó là những cách mở bài nào?

Bài 2 (113)
- Gọi HS phát biểu
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng
Gọi HS đọc yêu cầu truyện Hai bàn
tay
+ Câu chuyện hai bàn tay mở bài theo
cách nào?
- Nhận xét, bổ sung
Bài 3 (113)
Gọi HS đọc yêu cầu
+ Có thể mở bài gián tiếp cho truyện
bằng lời của những ai?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS trình bày. GV sửa lỗi dùng từ
- Nhận xét cho điểm

3. Kết luận:

sự việc bắt đầu câu chuyện mà nói
chuyện khác rồi mới dẫn vào câu
chuyện định kể
- HS nêu
- HS đọc.

- Đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián
tiếp
a) Mở bài trực tiếp (kể ngay vào sự
việc mở đầu câu chuyện)
b, c, d) Mở bài gián tiếp (nói chuyện
khác rồi mới dẫn vào câu chuyện định
kể)
- Câu chuyện Hai bàn tay mở bài theo
cách trực tiếp
Kể lại phần mở đầu câu chuyện trên
theo cách mở bài gián tiếp
- HS đọc.
- Có thể mở bài gián tiếp cho truyện
bằng lời của của lời người dẫn chuyện.
hoặc lời của bác Lê
VD: - Bác Hồ là lãnh tụ của nhân dân
Việt Nam là danh nhân của thế giới.
Nhưng sự nghiệp ấy bắt đầu từ một
quyết định rất táo bạo từ thời thanh
niên của Bác. Câu chuyện thế này:...
- Từ hai bàn tay, một người yêu nước
và dũng cảm có thể làm nên tất cả.
Điều đó tôi rất thấm thía..... Câu
chuyện thế này:...


+ Có mấy cách mở bài trong bài văn
kể chuyện?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS tập viết mở bài gián tiếp.

HSTL: có hai cách mở bài trong bài
văn kể chuyện: mở bài trực tiếp và mở
bài gián tiếp.

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

______________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×