Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 4

Tiết 3. Tập làm văn:
Tiết 8: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Hiểu thế nào là cốt chuyện và 3 phần cơ - Tưởng tượng và tạo lập một cốt
bản của cốt chuyện: mở đầu, diễn biến,
truyện đơn giản theo gợi ý đã cho sẵn.
kết thúc
- Kể lại được câu chuyện theo cốt
- Biết xắp xếp các sợ việc chính cho
truyện một cách hấp dẫn, sinh động
trước thành cốt chuyện
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tưởng tượng và tạo lập một cốt truyện đơn giản theo gợi ý đã cho sẵn.
2. Kĩ năng:
- Kể lại được câu chuyện theo cốt truyện một cách hấp dẫn, sinh động
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ,
Chép sẵn đề bài và câu hỏi gợi ý
- HS: Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định: chuyển tiết
* Bài cũ: - Cốt truyện gồm mấy phần là - 3 phần; mở đầu, diễn biến, kết
những phần nào?
thúc
- Nhận xét.
* GV nêu mục tiêu của bài.
2. Phát triển bài:
* Hướng dẫn xây dựng cốt truyện
a) Tìm hiếu đề.
- Gọi HS đọc đề bài
- GV hướng dẫn phân tích đề bài
- 2 HS đọc
+ Muốn xây dựng cốt truyện cần chú ý đến + Lí do xảy ra câu chuyện, diễn
những điều gì?
biến câu chuyện, kết thúc câu
b) Lựa chọn chủ đề và xây dựng cốt chuyện chuyện
- GV yêu cầu HS lựa chọn chủ đề
- Gọi HS đọc gợi ý 1
- GV hỏi và ghi nhanh các câu hỏi vào 1 - HS phát biểu chủ đề mình chọn
bên bảng
- 2 HS dọc


+ Người mẹ ốm như thế nào?
+ Người con chăm sóc mẹ như thế nào?
+ Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con
gặp những khó khăn gì?
+ Người con đã quyết tâm như thế nào?
+ Bà tiên đã giúp đỡ 2 mẹ con như thế nào?
- Gọi HS đọc gợi ý 2
+ Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người con
gặp khó khăn gì?


+ Bà tiên làm cách nào để thử thách lòng
trung thực của người con?
+ Cậu bé đã làm gì?
c) Kể chuyện
- Yêu cầu HS kể trong nhóm.
- Gọi HS thi kể trước lớp.
- GV đánh giá cho điểm.
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Câu chuyện các em vừa kể nói về điều gì?
* Dặn dò: - Viết lại câu chuyện vào vở

1. Người mẹ ốm rất nặng
2. Người con thương mẹ chăm sóc
tận tuỵ ngày đêm
3. Người con phải vào tận rừng sâu
để tìm 1 loại thuốc quí.
4. Người con phải lặn lội vào rừng
sâu trong rừng người con gặp rất
nhiều thú dữ.
5. Bà tiên đã cảm động trước tấm
lòng hiếu thaỏ của người con và
hiện ra giúp đỡ.
- 2 HS đọc
3. Nhà rất nghèo không có tiền mua
thuốc
4. Bà tiên biến thành 1 cụ già đi
đường đánh rơi túi tiền.
5. Cậu bé thấy phía trước 1 cụ già
khổ sở. Cậu đoán đó là tiền của cụ
cậu chạy theo và trả tiền cho cụ.
1 HS kể
Thi kể theo nhóm.
- HS nêu

.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×