Tải bản đầy đủ

Giáo án tập làm văn lớp 4 tiết 1

Tiết 3: Tập làm văn.
TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
Những kiến thức HS đã biết có liên Những kiến thức mới trong bài học
quan tới bài học
cần được hình thành
- Đã biết tả hình dáng tính tình của
- Biết dựa vào ngoại hình để xác
một người.
định được tính cách nhân vật.
- Kể lại được nhân vật bà lão hoặc
- Biết tính cách của nhân vật qua lời
nàng tiên có kết hợp tả ngoại hình.
nói cử chỉ, việc làm.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Trong bài văn kể chuyện việc tả ngoại hình nhân vật là cần thiết để thể hiện tính
cách của NV.
2. Kĩ năng:
- Biết dựa vào ngoại hình để xác định tính cách của nhân vật và ý nghĩa của
truyện khi đọc truyện, tìm hiểu truyện. bước đầu biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để
tả ngoại hình NV trong bài văn kể chuyện. Kể lại được một đoạn câu chuyện Nàng

tiên ốc, có kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên
- HSKG kể được toàn bộ câu chuyện, kết hợp tả ngoại hình của 2 nhân vật.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh chăm học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết yêu cầu của bài 1 ( phần nhận xét).
- Viết đoạn văn của Vũ Cao.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Kiểm tra bài cũ:
- Khi kể lại hành động của nhân vật cần - 1 HS trả lời: Chỉ kể những hành
chú ý điều gì?
động tiêu biểu của nhân vật.
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài.
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
a. Nhận xét :
* Bài 1:( Tr 13)
- 1 HS đọc yêu cầu
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS nối tiếp đọc đoạn văn
- HS đọc nối tiếp đoạn văn
- HS thảo luận cặp
- Tổ chức cho HS thảo luận theo cặp.
- 3 cặp trình bày.


- Gọi 3 cặp trình bày
- Gọi HS nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét.

+ ý 1 : Đặc điểm ngoại hình của chị
Nhà Trò
- Sức vóc: gầy yếu, người bự những
phấn...
Cánh: mỏng như cánh bướm…
- Trang phục: áo thâm dài, đôi chỗ
chấm...


+ ý 2: Đặc điểm ngoại hình của chị
Nhà Trò thể hiện tính cách yếu đuối,
thân phận tội nghiệp đáng thương dễ
bị bắt nạt.
b. Ghi nhớ:
- Nhận xét, bổ sung
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- 2 HS đọc ghi nhớ
c. Luyện tập:
- 1 HS đọc yêu cầu
* Bài 1: (Tr 24)
- HS tự làm bài
- Yêu cầu HS làm VBT, 1 HS làm bảng phụ * Ngoại hình chú bé liên lạc: Người
- Nhận xét, bổ sung
gầy, tóc húi ngắn...
- Thân hình gầy gò... đầu gối.
* Chú bé là con nhà nông dân nghèo
- Hai túi áo trễ xuống : Chú bé rất
hiếu động nhiều đồ chơi
- Chú bé rất nhanh nhẹn, hiếu động,
* Bài 2: ( Tr24 )
thông minh, gan dạ.
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- 1 HS đọc yêu cầu
- Hướng dẫn: Có thể kể 1 đoạn kết hợp - HS làm và trình bày
tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên
không nhất thiết phải kể toàn bộ câu
chuyện.
* HSKG: Kể toàn bộ câu chuyện,
- Quan sát tranh minh hoạ truyện thơ
kết hợp tả ngoại hình.
Nàng tiên ốc(tr 18) để tả ngoại hình bà - HS trình bày
lão và nàng tiên.
- Nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời: Muốn tả ngoại hình
nhân vật cần chú ý đến vóc người,
khuôn mặt, đầu tóc, trang phục, cử chỉ
- Nhận xét, đánh giá.
3. Kết luận:
- HS nêu.
* Củng cố: Muốn tả ngoại hình nhân vật
cần chú ý điều gì)
* Dặn dò:
- Nhận xét giờ học


- Học thuộc ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài học sau.
........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×