Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện từ và câu lớp 4 tiết 11

Tiết 3: Luyện từ và câu.
Tiết 17:MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Đã biết ước mơ những ước mơ đẹp
- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ
thuộc chủ điểm : ước mơ
- Hiểu được giá trị của những ước mơ
cụ thể qua luyện tập sử dụng các từ ngữ
kết hợp với từ Uớc mơ
- Hiểu ý nghĩa và biết cách sử dụng
một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm Ước

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm : ước mơ
2. Kỹ năng: - Hiểu được giá trị của những ước mơ cụ thể qua luyện tập sử dụng
các từ ngữ kết hợp với từ Uớc mơ
3. Thái độ: - Hiểu ý nghĩa và biết cách sử dụng một số câu tục ngữ.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ
- HS: Từ điển
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* ổn định: chuyển tiết
* Bài cũ:
+ 1HS nêu t/d của dấu ngoặc kép?
- 1 HS lên bảng
- Nhận xét.
2. Phát triển bài:
1. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1.(87)
- 1 HS đọc
- Gọi HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS đọc lại bài Trung thu độc - Lớp đọc thầm và làm bài cá nhân
- HS nối nhau TL:
lập, ghi vào vở nháp những từ đồng
mơ tưởng, mơ ước
nghĩa với từ Ước mơ
+ Mong muốn thiết tha điều tốt đẹp
- Gọi HS trả lời
trong tương lai.
+ Mong ước có nghĩa là gì?
. Em mong ước sau này sẽ trở thành
cô giáo.
+ Đặt câu với từ mong ước?
+ Mong mỏi và tưởng tượng điều
mình mong mỏi sẽ đạt được trong
+ Mơ tưởng nghĩa là gì?


tương lai.
Bài 2.(87)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Phát bảng phụ cho các nhóm. Yêu cầu
HS sử dụng từ điển tìm và ghi từ vào
bảng phụ. Nhóm xong trước treo bảng
phụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung


- Kết luận về những từ đúng

Bài 3.(87)
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Yêu cầu thảo luận theo cặp đôi để
ghép được từ thích hợp
- Gọi đại diện nhóm trình bày. GV kết
luận lời giảI đúng

Bài 4.(87)
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và
tìm VD minh hoạ cho những ước mơ đó
- Gọi HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét

3. Kết luận:
* Củng cố:
- GV nhận xét giờ học
* Dặn dò:
- Dặn ghi nhớ các từ ngữ thuộc chủ
điểm Ước mơ và HTL các câu thành
ngữ

- 1 HS đọc
- Thảo luận nhón bàn
Ước
ước muốn
ước mơ
ước ao
ước mong
ước vọng
- 1 HS đọc
- Thảo luận cặp đôi
- Đại diện 2 nhóm trình bày
* ƯM đánh giá cao; cao đẹp, đẹp
đẽ, cao cả, lớn, chính đáng
* ƯM đánh giá không cao: nho nhỏ
* ƯM đánh giá thấp: viển vông, kì
quặc, dại dột
- 1 HS đọc
- Thảo luận nhóm bàn
- Đại diện nhóm phát biểu
*ƯM đánh giá cao: thành bác sĩ, kĩ
sư, bác học.
* ƯM đánh giá không cao: có
truyện để đọc, có xe đạp để đi
* ƯM đánh giá thấp: được xem ti vi

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×