Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 11

Tiết 2: Kể chuyện.
Tiết 11: BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Những kiến thức học sinh đã
Những kiến thức mới trong bài học cần
biết có liên quan đến bài học
được hình thành.
Nghe kể chuyện và ghi nhớ được Ca ngợi tấm gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị
cốt truyện.
lực, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện.
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tấm gương Nguyễn Ngọc Ký
giàu nghị lực, có ý chí vươn lên trong học tập và rèn luyện.
- Kĩ năng: HS nghe, quan sát, kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ câu
chuyện Bàn chân kì diệu.
- Thái độ: HS cảm phục ý chí kiên trì vượt khó để học tập của thầy giáo Nguyễn
Ngọc Ký.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: tranh minh hoạ truyện phóng to
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


- Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể chuyện
- 1 HS kể chuyện chứng kiến tham
chứng kiến tham gia về Ước mơ đẹp
gia về Ước mơ đẹp của mình hoặc
của mình hoặc của bạn bè, người thân. của bạn bè, người thân.
- Giới thiệu bài: Có những người gặp
rất nhiều khó khăn trong học tập...
2. Phát triển bài:
* Kể chuyện
- GV kể lần 1
- GV kể lần 2 ( kết hợp chỉ tranh minh
hoạ và lời bình dưới mỗi tranh)
* Hướng dẫn HS kể
+ Yêu cầu HS Kể trong nhóm
- GV chia nhóm. Yêu cầu HS trao đổi
và kể chuyện trong nhóm
+ Gọi HS Kể trước lớp

- HS nghe

- Các nhóm thảo luận kể chuyện trong
nhóm
- Đại diện các nhóm kể chuyện theo


- Tổ chức cho HS thi kể từng đoạn
- Tổ chức thi kể toàn truyện
- Gọi HS nhận xét
* Tìm hiểu ý nghĩa của truyện
+ Câu chuyện ca ngợi ai?
+ Em học được gì ở Nguyễn Ngọc
Ký?
3. Kết luận:
- Để vượt qua khó khăn em cần làm
gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS kể lại chuyện, chuẩn bị
truyện đã nghe,đã đọc về 1 người có
nghi lực.đoạn
- HS thi kể từng đoạn câu chuyện
- HS thi kể toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét
* ý nghĩa ( Mục I)
- HS trả lời.
- HS nêu (vd: Em học được ở anh Ký
tinh thần ham học quyết tâm vươn
lên, trở thành người có ích)
- HS nêu

..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×