Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 9

Tiết 3: Kể chuyên.
ÔN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài
quan đên bài học
được hình thành
-Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và - Kể lại được câu chuyện bằng lời kể
kể lại được câu chuyện bằng lời kể của mình về những ước mơ đẹp hoặc
của mình.
những ước mơ viển vông, phi lí đã
nghe đã đọc
-Hiểu câu chuyện và nêu được nội
dung chính của truyện.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn và kể lại được câu chuyện bằng
lời kể của mình về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí đã
nghe đã đọc.
2. Kĩ năng: - Lời kể hấp dẫn, sinh động, phối hợp với cử chỉ điệu bộ
- Hiểu câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.
3. Thái độ: - Nhận xét, đánh giá câu chuyện, lời kể của bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chép sẵn đề bài lên bảng
- HS: sưu tầm truyện có nội dung đề bài
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định: chuyển tiết
* Bài cũ: 1HS kể đoạn cuối truyên: - Một học sinh kể chuyện.
Lời ước dưới trăng. Nhân vật chị Ngàn
trong truyện có đức tính gì đáng quí?
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Hướng dẫn kể:
a) Tìm hiểu đề.
- Gọi HS đọc đề bài
- 1 HS đọc
- GV phân tích đề, dùng phấn màu gạch
chân dưới các từ: Được nghe, được
đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viển vông,
phi lí.
- Yêu cầu HS giới thiệu những truyện, - HS nối nhau giới thiệu
tên truyện mà HS sưu tầm có nội dung
trên


- Gọi HS đọc gợi ý
- 3 HS đọc
+ Những câu chuyện kể về ước mơ có + Có 2 loại
những loại nào?
. Ước mơ đẹp: Đôi giày ba ta màu
xanh; Bông hoa cúc trắng; Cô bé bán
diêm
+ Khi kể chuyện cần lưu ý đến những - Ước mơ viển vông: Ba điều ước,
phần nào?
Ông lão đánh cá và con cá vàng.
+ Câu chuyện em định kể có tên là gì? - HS nêu
Em muốn kể về ước mơ như thế nào?
b) Kể chuyện trong nhóm.
- Yêu cầu HS kể theo cặp


- 2 HS kể cho nhau nghe
c) Kể chuyện trước lớp.
- Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước - 2 HS thi kể
lớp, trao đổi, đối thoại về nhân vật, ý
nghĩa câu chuyện theo câu hỏi đã
hướng dẫn tiết trước
- Gọi hS nhận xét về nnọi dung câu
chuyện, lời bạn kể
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Các câu chuyện các em vừa kể đều - Kể về những ước mơ của mình,
nói về điều gì?
những ước mơ đẹp
- GV nhận xét bài học
* Dặn dò:
- DặnVN kể chuyện cho gia đình nghe
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

______________________________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×