Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 8

Tiết 3: Kể chuyện.
Tiết 7: LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Biết kể chuyện theo lời kể của cô - Kể lại được từng đoạn câu chuyện Lời
giáo, dựa ào tranh minh họa.
ước dưới trăng theo tranh minh hoạ.
- Hiểu được ý nghĩa, nội dung câu
chuyện: Những điều ước cao đẹp
mang Lại niềm vui, niềm hạnh phúc
cho mọi người.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện Lời ước dưới trăng theo tranh minh hoạ
(SGK) kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện.
- Hiểu được ý nghĩa, nội dung câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm
vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.
2. Kĩ năng:
- Đánh giá lời kể của bạn theo tiêu chí đã nêu

3. Thái độ:
- Có ý thức rèn luyện mình trở thành người có lòng nhân ái.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: chép đề bài, thuộc câu chuyện
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định: Chuyển tiết
* Bài cũ:
- 1HS kể câu chuyện về lòng tự trọng - 1 HS kể
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của
bài
- HS lắng nghe
- Hướng dẫn HS kể
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS đọc
a) Kể chuyện trong nhóm
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho - HS kể theo nhóm bàn
từng nhóm
- Kể xong trao đổi ý nghĩa câu chuyện.
b) Thi kể chuyện
- HS kể chuyện trước lớp.


- Tổ chức thi kể
- Gọi HS nhận xét theo tiêu chí đã nêu
- Cho điểm và yêu cầu HS bình chọn
HS kể hay kể hấp dẫn.
c) Tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Cô gái mù trong câu chuyện cầu
nguyện cho bác hàng xóm bên nhà
được khỏi bệnh.
- Hành động của cô cho thấy cô là
người nhân hậu sống vì người khác.
- Kết cục vui cho câu chuyện chị sáng
mắt nhờ được phẫu thuật.
3. Kết luận:
* Củng cố:


Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?
* Dăn dò:
VN kể chuyện cho gia đình nghe.

- Nhận xét bạn kể
- NX, bình chọn bạn kể hay
- HS nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Tấm lòng nhân ái sống vì người
khác, những điều ước cao đẹp mang
lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho
người khác.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×