Tải bản đầy đủ

Giáo án kể chuyện lớp 4 tiết 3

Tiết 4: Kể chuyện.
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài dạy
quan đến bài dạy
cần hình thành
- Biết nghe chuyện và kể lại được.
- Kể lại bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt
của mình câu chuyện Nàng tiên ốc
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện, trao đổi
cùng bạn ý nghĩa câu chuyện: Con
người cần thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
I. Mục tiêu:
- Kể lại bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình câu chuyện Nàng tiên ốc.
- Thể hiện lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng
kể phù hợp với nội dung truyện.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện, trao đổi cùng bạn ý nghĩa câu chuyện: Con người cần
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK
- Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
- Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra bài cũ: Kể lại đoạn cuối câu
chuyện Sự tích hồ Ba Bể, nêu ý nghĩa
của chuyện
2. Phát triển bài:
a. Tìm hiểu câu chuyện.
- GV đọc diễn cảm bài thơ
- HS đọc
* Đoạn 1
+ Bà lão nghèo làm nghề gì để sống?
+ Con ốc bà bà bắt được có gì lạ?
+ Bà lão làm gì khi bắt được ốc?
* Đoạn 2
+ Từ khi có ốc bà lão thấy trong nhà

Hoạt động của HS

- Chuyển tiết.
- 1 em kể.

- HS đọc
- Mò cua bắt ốc
- Nó rất xinh, vỏ biêng biếc xanh
- Thấy ốc đẹp bà thương thả vào chum.
- Nhà đã quét sạch, đàn lợn được cho


có gì lạ?
* Đoạn 3
+ Khi rình xem bà lão thấy điều gì?
+ Khi đó bà làm gì?
+ Câu chuyện kết thúc như thế nào?

ăn.
+ Một nàng tiên từ trong chum bước ra.
+ Bí mật đập vỡ vỏ ốc rồi ôm lấy nàng
tiên.


+ Bà lão và nàng tiên sống hạnh phúc
bên nhau, họ yêu thương nhau như 2
mẹ con.

b. Hướng dẫn HS kể chuyện
+ HSKG: Thế nào là kể lại câu chuyện + Đóng vai người kể lại chuyện cho
bằng lời của em?
người khác nghe dựa vào nội dung
truyện thơ không đọc lại từng câu thơ.
- GV đưa bảng phụ viết 6 câu thơ.
- Gọi 1HS giỏi kể mẫu đoạn 1
- 1HS kể
- HS kể chuyện theo nhóm (5 phút)
- HS kể chuyện trong nhóm 4
- Hết thời gian các nhóm cử đại diện
- Đại diện lên kể chuyện trước lớp.
kể trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá lời kể của bạn
- Nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
c. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:
- 1HS G kể toàn bộ câu chuyện
- 1HS G kể toàn bộ câu chuyện.
+ Câu chuyện muốn nói với các em
* Nội dung: Ca ngợi những con người
điều gì?
giàu lòng nhân ái, khẳng định những
* GV: Bất cứ ở đâu con người cũng
người giàu lòng nhân ái sẽ được đền
phải có lòng nhân ái,thương yêu nhau đáp sứng đáng.
và họ sẽ được sống hạnh phúc
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Qua câu chuyện đã giúp em hiểu
- Con người cũng phải có lòng nhân ái,
được điều gì?
thương yêu nhau và họ sẽ được sống
* Dặn dò:
hạnh phúc.
- Về nhà kể lại chuyện cho người thân
nghe. Luôn có lòng nhân ái thương
yêu người khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×