Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 10

Tiết 4: Địa lí.
Bài 14. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN
Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ( Tiếp )
Những kiến thức học sinh đã biết có
Những kiến thức mới trong bài học
liên quan đến bài học
cần được hình thành
- Một số hoạt động sản xuất chủ yếu
- Biết đồng bằng Bắc Bộ có hàng trăm
của người dân ở ĐBBB.
nghề thủ công truyền thống.
- Dựa vào ảnh mô tả cảnh chợ phiên.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết đồng bằng Bắc Bộ có hàng trăm nghề thủ công truyền thống: dệt
lụa, sản xuất đồ gốm, chiếu cói, chạm bạc,...
- Dựa vào ảnh mô tả cảnh chợ phiên
- HS khá giỏi biết khi nào một làng trở thành làng nghề.
2. Kĩ năng: Quan sát, mô tả, hợp tác, chia sẻ và sử lí thông tin…
3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu về ĐBBB, tự hào trân trọng sản phẩm nghề thủ
công, các thành quả lao động.
II. Đồ dùng dạy học:

- Hình 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, bản đồ, lược đồ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
Hát chuyển tiết.
* KTBC: Hãy kể tên những cây
- 2 HS nêu, lớp nhận xét.
trồng, vật nuôi chính ở ĐBBB?
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
*Nơi có hàng trăm nghề thủ công
truyền thống.
+ Theo em thế nào là nghề thủ
- Nghề làm chủ yếu bằng tay, dụng cụ làm
công?
đơn giản, sản phẩm đạt trình độ tinh xảo.
+ Nghề thủ công truyền thống ở
- Có từ rất lâu tạo nên những làng nghề
ĐBBB có từ lâu chưa?
truyền thống.
+ Kể tên các làng nghề thủ công ở - Vạn Phúc: Dệt lụa
ĐBBB mà em biết?
- Bát Tràng: Gốm sứ.
- Kim Sơn: Dệt chiếu.


- Đồng Sâm: Chạm bạc....
* GV: Nghề thủ công ở ĐBBB xuất
hiện từ rất sớm nhiều nghề đã đạt
tới trình độ tinh xảo, tạo nên
những sản phẩm nổi tiếng trong và
ngoài nước...loại hàng thủ công.
- Cho HS quan sát hình 9-> 14
* GV: Đồ gốm được làm từ nguyên
liệu đất sét đặc biệt ( Cao lanh )
+ Nêu thứ tự các công đoạn làm ra
1 sản phẩm gốm?
- Nhào đất - tạo dáng - phơi - vẽ hoa văn tráng men - đưa vào lò nung - lấy sản


- Cho HS xem các sản phẩm đồ
phẩm từ lò nung ra.
gốm.
- HS quan sát sản phảm đồ gốm
+ Em có nhận xét gì về đồ gốm?
+ Làm nghề gốm đòi hỏi người
- Tỉ mỉ, khéo léo.
nghệ nhân những gì?
- Để làm ra sản phẩm gốm, người lao động
+ Chúng ta phải có thái độ như thế rất vất vả, mất nhiều công đoạn.
nào với sản phẩm gốm cũng như
các sản phẩm thủ công khác?
- Giữ gìn, tôn trọng.
* GV: Để làm ra một sản phẩm
gốm mất rất nhiều công đoạn đòi
hỏi người thợ thủ công phải hết
sức tỉ mỉ, khéo léo chính vì vậy khi
sử dụng những đồ gốm chúng ta
phải giữ gìn và tôn trọng những
người làm ra sản phẩm đó. Làng
nghề nổi tiếng là Bát Tràng ở Hà
Nội.
* Chợ phiên. Hoạt động cả lớp.
- Ở ĐBBB hoạt động mua bán
hàng hóa diễn ra tấp nập nhất ở
- Chợ phiên
đâu?
- Cho HS thảo luận cặp quan sát
H15.


+ Chợ phiên có đặc điểm gì về
cách bày bán hàng, về hàng hóa,
về người đi chợ?
+ Nhìn các hàng hóa ở chợ ta có
thể biết người dân ở địa phương
sống chủ yếu bằng nghề gì?
3. Kết luận:
* Củng cố: Qua bài học ngày hôm
nay giúp các em hiểu thêm được gì
về HĐSX của người dân ở ĐBBB?
- Nhận xét giờ
* Dặn dò: Tìm hiểu về nghề
nghiệp, người dân, phong tục ở
địa phương em.

- Bày hàng dưới đất không cần sạp.
Hàng hóa là: rau, khoai, trứng, cá....
- Người đi chợ là người dân địa phương.
- Nghề nông, thủ công,...

- HS phát biểu nội dung bài.

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×