Tải bản đầy đủ

Giáo án địa lý lớp 4 tiết 2

Tiết 4: Địa lí.
MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN
Kiến thức HS đã biết có liên quan
đến bài học
- Biết Tây nguyên trên bản đồ

Kiến thức mới cần được thành
trong bài học
- Biết trình bày được 1 số đặc điểm
tiêu biểu về dân cư (nhiều dân tộc
cùng chung sống: Gia- rai , Ê-đê, Bana, Kinh, …) là nơi thưa dân.
- Sử dụng tranh ảnh để mô tả sinh
hoạt, trang phục, lễ hội của 1 số dân
tộc của Tây Nguyên.

I. Mục tiêu:
- Biết trình bày được 1 số đặc điểm tiêu biểu về dân cư (nhiều dân tộc cùng chung
sống: Gia- rai , Ê-đê, Ba-na, Kinh, …) là nơi thưa dân.
- Sử dụng tranh ảnh để mô tả sinh hoạt, trang phục, lễ hội của 1 số dân tộc của
Tây Nguyên.
- HSKG: Quan sát tranh ảnh mô tả nhà rông.

- Rèn luyện kĩ năng xem bản đồ, lược đồ, bảng số liệu
- Giáo dục ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: BĐ địa lí tự nhiênVN
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định tổ chức
Hát chuyển tiết
* KT bài cũ:
- Nêu các cao nguyên chính ở Tây Nguyên? - HS trả lời
- Nhận xét.
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài
2. Phát triển bài:
* Hoạt động1: Tây Nguyên- nơi có nhiều
dân tộc chung sống.
- Yêu cầu HS đọc mục 1(84) quan sát H1,
- HS đọc SGK quan sát các hình
2,3
và trả lời
+ Dân cư tập trung ở Tây Nguyên có đông
+ Dân cư tập trung không đông
không và có những dân tộc nào chung sống? + Các dân tộc: Ê- đê, Gia-rai,
+ Khi nói đến Tây Nguyên người ta thường
Ba- na, Xơ- đăng, Kinh
gọi đó là vùng gì? Tại sao lại gọi như vậy?
+ Vùng kinh tế mới vì đây là
vùng mới phát triển đang cần


+ Những dân tộc nào đến xây dựng vùng
kinh tế mới ở Tây Nguyên?
- GV: Tây Nguyên vùng kinh tế mới là nơi có
nhiều dân tộc cùng chung sống là nơi thưa
dân nhất nước ta.
* Hoạt động 2: Nhà rông ở Tây Nguyên
- GV cho quan sát ảnh về nhà rông
+ HSKG: Em có nhận xét gì về nhà rông?


Hãy mô tả vài nét về nhà rông?
- GV: Nhà rông là 1 ngôi nhà to, dài, cũng
làm bắng vật liệu tre, nứa,như nhà sàn. Mái
nhà rông cao to, nhà rông nào mái càng to
càng thể hiện sự giàu có của buôn làng đó.
Nhà rông thường là nơi sinh hoạt tập thể
của cả buôn làng như hội họp, tiếp khách
của buôn.
* Hoạt động 3. Trang phục và lễ hội
- HS đọc SGK thảo luận theo nhóm
+ Trình bày về trang phục và lễ hội

- GV: Hiện nay bộ cồng chiêng của người
dân Tây Nguyên được UNESCO ghi nhận là
Di sản Văn hoá phi vật thể. Đây là những
nhạc cụ đặc biệt quan trọng với người dân
nơi này.
* Bài học : SGK (86).
3. Kết luận:
* Củng cố:
- Sơ đồ hoá kiến thức vừa học

nhiều người khai quang, mở
rộng, phát triển thêm.
+ Kinh, Mông, Tày, Nùng
- HS nghe

- HS quan sát
- Nhà rông làm bằng gỗ, mái
nhọn, nhà dài
- HS nghe

- HS thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời:
+ Trang phục: Người dân Tây
Nguyên ăn mặc đơn giản nam
thường đóng khố, nữ quấn váy,
trang phục khi đi hội được trang
trí hoa văn nhiều màu sắc, cả
nam, nữ đều đeo vòng bạc.
+ Lễ hội: Tổ chức vào mùa
xuân, sau mỗi vụ thu hoạch; hội
đua voi, cồng chiêng, đâm trâu,
ăn cơm mới; các hoạt động:
nhảy múa, uống rượu cần, đánh
cồng chiêng.
- HS nghe

- HS đọc bài học
- HS nêu


- GV tổ chức thi đua giữa 2 dãy
- Yêu cầu các nhóm trao đổi và hệ thống các
kiến thức đã học về dân tộc ở Tây Nguyên.
* Dặn dò: GV nhận xét giờ học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×