Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 7

Tiết 2: Đạo đức.
Tiết 12: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ , CHA MẸ (Tiết 1)
Những kiến thức HS đã biết liên
Những kiến thức mới trong bài được
quan đên bài học
hình thành
- Biết thể hiện tình cảm yêu thương
- Biết được: Con cháu phải hiếu thảo
của mình với người thân
với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao
ông bà cha đã sinh thành, nuôi dưỡng
mình.
- Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà,
cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp
công lao ông bà cha đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.
2. Kỹ năng: Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm
cụ thể trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình mình.
3. Thái độ: Giáo dục HS hiếu thảo với ông bà cha mẹ
II. Đồ dùng dạy học:

- HS: Sgk, đồ dùng hoá trang để đóng tiểu phẩm
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
* Bài cũ:
- Thế nào là tiết kiệm thời giờ?
- 2 HS lên bảng.
- Nhận xét.
* Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
* Khởi động: Hát tập thể bài hát Cho con
- Cả lớp hát
+ Bài hát nói về điều gì?
- HSTL
+ Em có cảm nghĩ gì về tình yêu thương, che
chở của cha mẹ đối với mình?
+ Là người con trong gia đình, em có thể làm gì
để cha mẹ vui lòng?
* Hoạt động 1:
GV kể chuyện Phần thưởng
Kể lần 2 theo tranh
- 1 HS kể lại
- HS kể.
+ Thảo luận nhóm đôi câu hỏi: ( thời gian
- HS đóng tiểu phẩm, lớp
3phút)
theo dõi.


- Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Hưng?
- Theo em bà của bạn Hưng sẽ cảm thấy thế nào
trước việc làm của Hưng?
+ GV kết luận: Bạn Hưng kính yêu bà,chăm sóc
bà. Hưng là 1 đứa cháu hiếu thảo.
* Hoạt động 2: ( BT 1, Sgk)
- GV nêu yêu cầu của BT
GV nêu các tình huống HS giơ các tấm thẻ đỏ,
xanh và giải thích vì sao?
- GV kết luận ở tình huống 2,4,5 là việc làm


đúng tình huống 1,3 là việc làm sai.
* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm ( BT 2, Sgk)
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm
- GV kết luận về nội dung các bức tranh và
khen các nhóm HS đã đặt tên tranh phù hợp.
- Thế nào là hiếu thảo với ông bà cha mẹ?
- Gọi HS đọc ghi nhớ
3. Kết luận:
- Nêu những việc làm thể hiện sự quan tâm hiếu
thảo với ông bà cha mẹ?
- CB bài tập 5,6, Sgk.

- Thảo luận, nhận xét cách
ứng xử
- Nhận xét, bổ sung
- Các nhóm thảo luận
- Đại diện các nhóm trình
bày, các nhóm trao đổi.
- 2 HS đọc ghi nhớ

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×