Tải bản đầy đủ

Giáo án đạo đức lớp 4 tiết 1

Tiết 2: Đạo đức.
Bài 3: BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN (Tiết 2)
Những kiến thức HS đã biết liên quan
Những kiến thức mới trong bài
đên bài học
được hình thành
- Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân - Nhận thức được trẻ em cần phải
và lắng nghe, tôn trọng các ý kiến.
được bày tỏ ý kiến về những vấn
đề có liên quan đến trẻ em
- Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của
bản thân và lắng nghe, tôn trọng
các ý kiến.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nhận thức được trẻ em cần phải được bày tỏ ý kiến về những vấn
đề có liên quan đến trẻ em
2. Kỹ năng: - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, tôn trọng các
ý kiến.
3. Thái độ: - Biết bày tỏ ý kiến, và tôn trọng ý kiến
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: HS: thẻ

- GV: một số bức tranh
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
* Ổn định:
* Bài cũ:
+ Em cần bày tỏ ý kiến khi nào?
- Nhận xét.
* GV nêu mục tiêu của bài
2. Phát triển bài:
* Hoạt động 1: Tiểu phẩm Một buổi tối
trong gia đình bạn Hoa
- HS đóng tiểu phẩm
- HS thảo luận:
+ Nhận xét ý kiến của mẹ bạn Hoa, bố
bạn Hoa
+ Hoa có ý kiến giúp đỡ gia đình như thế
nào? ý kiến của bạn Hoa có phù hợp

Hoạt động của HS

- 1 HS nêu

- HS xem tiểu phẩm do các bạn
trong lớp đóng
- HS thảo luận:
+ Mẹ Hoa muốn Hoa nghỉ học. Bố
Hoa phản đối phân tích cuối cùng
mẹ Hoa đã nghe theo.
+ Đi học một buổi, 1 buổi giúp mẹ
làm bánh. ý kiến của bạn Hoa là


không?
+ Nếu là Hoa em sẽ giải thích như thế
nào?
* GV: Mỗi GĐ đều có những vấn đề ,
những khó khăn riêng, là con cái, các em
nên cùng bố mẹ tìm cách giải quyết, tháo
gỡ, nhất là những vấn đề có liên quan tới


các em. ý kiến của các em sẽ được bố mẹ
lắng nghe và tôn trọng. Đồng thời các
em cần phải biết bày tỏ 1 cách rõ ràng lễ
độ.
* Hoạt động 2: Trò chơi Phóng viên
- GV hướng dẫn cách chơi
GV hỏi thêm:
+ Giới thiệu bài hát bài thơ bạn ưa thích?
+ Kể 1 câu chuyện bạn thích?
+ Người bạn yêu quý nhất là ai?
+Sở thích cẩu bạn là gì?
+ Đi bạn quan tâm nhất hiện nay là gì?
* GV kết luận: Mỗi người đều có quyền
có suy nghĩ riêng và có quyền bày tỏ ý
kiến của mình về những vấn đề mình yêu
thích, quan tâm.
* Hoạt động 3: HS trình bày bài viết
tranh vẽ BT 4)
- GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm
theo nhóm
- GV hướng dẫn nhận xét
* GV kết luận chung: Trẻ em có quyền
quyết định ý kến và trình bày ý kiến về
những vấn đề có liên quan đến trẻ em. ý
kiến của các em đều được tôn trọng. Trẻ
em cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng
ý kiến của của người khác.
3. Kết luận:
* Củng cố:
+ Khi có những vấn đề có liên quan đến
mình các em cần làm gì?
* Dặn dò: CB cho giờ sau.

phù hợp.
+ HS tự nêu.

- HS hoạt động nhóm để tham gia
trò chơi.

- HS trình bày sản phẩm
- HS nghe

- HS nêu


..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×