Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 vẽ ĐƯỜNG CONG

Bài 6: V NG CONG
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Nhận biết đợc công cụ vẽ đờng cong
2. K nng:
- Biết cách vẽ đờng cong
- Vận dụng kiến thức để làm các bài thực hành
3.Thỏi : - Biết cách vẽ đờng cong
II. DNG DY HC:
- Chuẩn bị của thầy: Que chỉ, mỏy tớnh, mỏy chiu, phn, bng, giỏo ỏn,
SGK
- Chuẩn bị của trò: SGK, bút, vở ghi.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
TH
I
GIA
N

1'
2'


NI DUNG

1. n nh.
2. Kiểm tra bài


30'
3. Bài mới
1.Lý thuyt

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

- Em hãy nêu các - 2 hs
bớc
di
chuyển
hình
- 1 hs
- Yêu cầu HS nhận - Lng nghe
xét
- GV nhận xét
- Hs quan sát
- 1 Hs (+Chọn
- Gv giới thiệu công cụ vẽ đờng
công cụ vẽ đờng cong
+ Chọn màu vẽ,
cong
+ Yêu cầu nêu các nét vẽ
+ Kéo thả chuột từ
bớc thực hiện
điểm đầu đến
điểm cuối của đờng cong
+ Đa con trỏ chuột
lên đoạn thẳng.
Nhấn giữ và kéo
nút trái chuột để
uốn cong đoạn
thẳng tới khi vừa ý
2'

thì thả nút chuột
+ Yêu cầu HS và nháy chuột một
nhận xét
lần nữa)
+ Gv nhận xét, - 1 hs
giải thích từng b- - Hs nghe
ớc: Bớc 1 đến bớc
3 thực hiện nh vẽ - 2 hs
đờng thẳng
- Hs ghi vở
- Yêu cầu HS
2. Thực hành
nhắc lại
- 1 Hs
Bài thực hành số
- Gv ghi bảng
- 1 Hs
1
- Yêu cầu HS nêu - Hs quan sát
- Hs thực hành
yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS đọc
phần hớng dẫn vẽ
con cá
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực
hành
C. Củng cố, dặn - Gv theo dõi, - 3 Hs
chỉnh sửa cho
dò:
học sinh
- Yêu cầu HS một
số bạn học giỏi h- - 1Hs
ớng dẫn thực hành
cho một số bạn - Hs lắng nghe
chậm
- Yêu cầu HS
nhắc lại cách vẽ
đờng cong?
+ Gv nhận xét,
nhắc lại.
- Gv nhận xét tiết
học.


Tun 19
Tit 38

Lp dy:
3
Ngy dy: : 11,12,13,14,15/1/2016

Bài 6: V NG CONG (Tit 2)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Nhận biết đợc công cụ vẽ đờng cong
2. K nng:
- Biết cách vẽ đờng cong
- Vận dụng kiến thức để làm các bài thực hành
3.Thỏi : - Biết cách vẽ đờng cong
II. DNG DY HC:
- GV: Que chỉ, mỏy tớnh, mỏy chiu, phn, bng, giỏo ỏn, SGK
- HS: SGK, bút, vở ghi.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
TH
I
GIA
N

1'
2'

30'

NI DUNG

1. n nh.
2. Kiểm tra bài


HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

- Em hãy nêu các - 2Hs
bớc v ng cong?
- Yêu cầu HS nhận - 1Hs
- Hs nghe
xét
- GV nhận xét
- 2 hs
- Yêu cầu HS nêu
- 1 Hs
yêu cầu của bài
3. Bài mới
Bài thực hành số - Yêu cầu HS đọc
phần hớng dẫn vẽ - Hs quan sát
1
- Hs thực hành
con cá
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực
hành
- Gv theo dõi, - 2Hs
chỉnh sửa cho
học sinh
- Yêu cầu HS một
số bạn học giỏi h- -1 Hs
ớng dẫn thực hành


2'

cho một số bạn
Bài thực hành số chậm
2
- Yêu cầu HS nêu
yêu cầu của bài
- Gv hớng dẫn
+ Chọn công cụ vẽ
đờng cong, chọn
nét vẽ, màu vẽ và
vẽ một đờng cong
nh H 86a
+ Vẽ đờng cong
thứ hai có hớng
cong ngợc với đờng cong thứ nhất
H86b
+ Vẽ đờng cong
thứ ba phân cách
giữa hai đờng
cong
tạo
gân
chính của lá H86c
+ Vẽ đờng cong
thứ 4, 5, 6 làm
gân phụ của lá
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực
hành
- Gv theo dõi,
C. Củng cố, dặn chỉnh sửa cho
dò:
học sinh
- Yêu cầu HS
nhắc lại cách vẽ
đờng cong
+ Gv nhận xét,
nhắc lại
- Gv nhận xét tiết
học.

- HS quan sát

- Hs thực hành

- 2Hs
- Nghe v ghi nhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x