Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 ĐẦY ĐỦ

Bài 2:

THÔNG TIN XUNG QUANH TA.

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: - Nhận biết được ba dạng thông tin cơ bản.

- Biết được con người sử dụng các dạng thông tin khác nhau, với các kiểu khác
nhau cho những mục đích khác nhau.
2. Kỹ năng: - Biết được máy tính là công cụ để lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.
3. Thái độ: - Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. Tài liệu và phương tiện
- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước.
- Học sinh: SGK, vở.
III. Tiến trình dạy - học
THỜI
GIAN

NỘI DUNG

1'

3'

A. ỔN ĐỊNH.
B. KIỂM TRA BÀI
CŨ:

32'

C. BÀI MỚI.
Giới thiệu bài:
Thông tin xung
quanh ta.

HOẠT ĐỘNG GV

HOẠT ĐỘNG HS

-Nêu bật máy và cách tắt
máy?
- Gọi HS lên bảng TL
- 1 HS TL
- GV NX
- Tiếng trống trường báo
hiệu điều gì?
- Thế đèn giao thông cho
ta thông tin gì?

- Báo hiệu giờ vào
lớp, ra chơi hoặc ra
về.
- Đèn giao thông cho
ta thông tin đèn đỏ
thì dừng, đèn xanh
thì chạy và đèn vàng
- Còn đọc sách cho ta
thì chạy chậm.
những gi?
- Cho ta kiến thức và
Tất cả những gì mà
sự hiểu biết.


chúng ta tìm hiểu vừa rồi lắng nghe.
được gọi chung là thông
tin.
-Thế dựa vào những kiến
thức mà cô và các em đã
tìm hiểu trên, ai có thể
- Thông tin là đem
cho cô biết Thông Tin là đến cho chúng ta
gì?
những hiểu biết.


1. Thông tin dạng
văn bản: Sách giáo
khoa, sách truyện,
những bài báo,….
chứa đựng thông tin
dạng văn bản.

2. Thông tin dạng âm
thanh:Tiếng trống
trường, tiếng em bé
khóc, tiếng còi xe,
nghe đài…

3. Thông tin dạng
hình ảnh:
Những bức tranh, ảnh
trong SGK, quyển
truyện, đèn giao thông

- Nhận xét và đưa ra
định nghĩa về thông tin
Thông tin là những gì Nghe giảng
đem lại sự hiểu biết cho
chúng ta về thế giới
xung quanh và về con
người.
Nghe giảng
-Xung quanh chúng ta có
rất nhiều dạng thông tin,
nhưng được chia làm 3
dạng cơ bản.Đó là những
dạng sau đây:
+ Thông tin trong
- GV cho 1 vài ví dụ rồi SGK ở hình 11 là:
gọi 3, 4 em cho những ví Cổng trời Quảng Bạ
dụ khác.
thuộc tỉnh Hà Giang.
- Gọi học sinh nhận xét. - Chú ý lắng nghe +
- Gọi 1 số học sinh cho
ghi chép vào vở.
những ví dụ khác.
- Nhận xét.
- Lắng nghe + ghi
- Tiếng trống trường cho chép vào vở.
em biết giờ ra chơi bắt
đầu hoặc kết thúc, tiếng
em bé khóc cho em biết
em đói bụng hoặc buồn
ngủ...là những thông tin
dạng âm thanh.
- Gọi 1 số học sinh cho
những ví dụ khác.
- Nhận xét.
- Lắng nghe + ghi
- Bức tranh, bức ảnh
chép vào vở.
trong sách giáo khoa cho
em hiểu thêm nội dung
bài học, đèn giao thông
lúc xanh lúc đỏ cho em
biết khi nào được phép
qua đường...là những
thông tin dạng hình ảnh.
- Gọi 1 số học sinh cho


những lời ví dụ khác để
hiểu thêm.
- Nhận xét.
2'
D. CỦNG COÁ,
DẶN DÒ:

-Gọi HS nhắc lại 3 dạng
của thông tin gồm: văn
bản, âm thanh, hình ảnh.
- Về nhà làm các bài tập
từ B2 đến B6 (Trang 14,
15 SGK)
- Đọc trước bài "Bàn
phím máy tính".

- 1HS TL
- Lắng nghe và ghi
nhớTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x