Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 CHI TIẾT

Bài 1: TẬP TÔ MÀU (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint
- Nhận biết được công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ.
- Biết chọn màu vẽ, màu nền.
- Biết cách tô màu theo mẫu.
2. Kỹ năng: Vận dụng để tô màu một số hình đơn giản.
3.Thái độ: Nghiêm túc khi học, có tính thẩm mỹ khi tô màu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TH ỜI
GIAN

1'
2'
30'

NỘI DUNG


1. Ổn định.
2. KiÓm tra bµi

3. Bài mới: Tập tô
màu
1. Khởi động phần
mềm:
- Cách 1: Nháy đúp vào

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

C1: Nháy đúp chuột vào

biểu tượng Paint

trên màn hình.
C2: Vào Start/ programs/
Accessories/ Paint.
biểu tượng
trên - Giới thiệu đôi nét về
Desktop
màn hình paint :
- Cách 2: Nháy vào
+ Giới thiệu thanh tiêu đề.
Start/
+ Thanh menu.
Programs/Accessories/ + Hộp công cụ.
Paint
+ Trang vẽ.

2. Làm quen với hộp
màu:

- Nằm ở phía dưới màn
hình của Paint.
Hai ô bên trái hộp màu
cho em biết màu vẽ và
màu nền.
+ Để chọn màu vẽ em


nháy nút trái chuột vào ô
màu.

HOẠT ĐỘNG HS

- Thực hiện trên máy
để mở Paint.
- Ghi lại để tham
khảo

- Quan sát màn hình
và nghe giáo viên
giảng

- Thực hiện trên máy
tính


+ Để chọn màu nền em
nháy nút phải chuột vào ô
màu.
3. Tô màu:

4. Thực hành:

- Để tô màu ta thực hiện:
+ Nháy chuột để chọn
công cụ
trong hộp
công cụ.
+ Nháy chuột chọn màu
tô.
+ Nháy chuột vào vùng
muốn tô màu.
* Chú ý : Nếu tô nhầm ta
hãy nhấn giữ phím Ctrl +
Z để quay lại hình trước
đó và tô lại.
VD: Để tô màu cho hình
tròn
- Hướng dẫn:
* Tô màu cho hình tròn :
+ Chọn công cụ tô màu.
+ Nháy chuột lên ô màu
muốn tô.
+ Nháy chuột vào bên
trong hình tròn.
VÍ DỤ:

- Thực hành: tô màu
phần bên trong của 1
hình tròn

- Chú ý lắng nghe.

- Thực hiện theo
hướng dẫn.
- Thực hành tô màu.
- Thực hành tô màu
bằng màu nền.
- Thực hành trên máy

- Quan sát học sinh làm
và nhắc nhở.
- Nhận xét chung.
- Cho học sinh chỉ hộp
màu và công cụ tô màu.
2'

- Học sinh nhắc lại cách

- HS TL


4. Củng cố, dặn dò

tô màu.
- Về nhà học thuộc bài
và đọc trước bài "Tô màu
bằng màu nền".

- Lắng nghe và ghi
nhớ


Tun 12
Tit 24

Lp dy:
Ngy dy:

3
23,24,25,26,27/11/2015

TP Tễ MU (Tit 2)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Bit úng/m phn mm ha Paint
- Nhn bit c cụng c hp mu, tụ mu, trang v.
2. K nng: - Bit chn mu v, mu nn.
- Bit cỏch tụ mu theo mu.
3.Thỏi : - Vn dng tụ mu mt s hỡnh n gin.
- Nghiờm tỳc khi hc, cú tớnh thm m khi tụ mu.
II. DNG DY HC:
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- Hs: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. TIN TRèNH DY - HC:
TH I
GIAN

NI DUNG

HOT NG CA GV

HOT NG HS

1'
2'

1. n nh.
2. Kiểm tra bài C1: Nờu cỏc bc thc
hin tụ mu?

-GV nx

30'

- 1 Hs
- Yêu cầu HS nêu yêu - Hs quan sát
3. Bi mi:
- Hs thực hành
Bài thực hành số cầu của bài
- Gv thực hành mẫu
1
chọn màu vẽ, màu
nền
- Hs lắng nghe
- Yêu cầu HS thực
hành
- Gv theo dõi, chỉnh
- Hs quan sát ->
sửa
làm theo
Bài thực hành số
- Gv hớng dẫn hs - Hs lắng nghe
2
cách mở tệp tô màu
+ Nháy chuột lên
mục Open
+ Chọn Tomau1.bmp - Hs quan sát
- Hs thực hành tô
- Gv làm mẫu

- HSTL
- HS nx


2'

- Gv hd hs tô màu
+ Chọn công cụ tô
màu
+ Nháy chuột chọn
màu đỏ trong hộp
màu
+ Nháy chuột vào
bên trong hình tròn
- Gv làm mẫu
- Yêu cầu HS thực
Bài thực hành số hành
3, 4, 5
- Gv theo dõi hs thực
hành
- Yêu cầu HS một số
bạn học tốt hớng dẫn
thực hành cho một
số bạn học yếu
- Yêu cầu HS mở tệp
4. Cng c, dn dũ
Tomau2.bmp,
Tomau3.bmp,
Tomau4.bmp
Cách tổ chức giống
nh BT2
- Hc sinh nhc li cỏch
tụ mu.
- V nh hc thuc bi
v c trc bi "Tụ mu
bng mu nn".

màu
- 2-3 Hs

- 2HS TL
- Lng nghe v ghi
nhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x