Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 ôn tập vẽ TRÊN máy TÍNH

ễN TP V (Tit 1)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Nh li cỏc kin thc ca chng 4.
2. K nng: - Lm tt cỏc bi thc hnh trong chng 4
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. DNG DY HC:
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
THI

NI DUNG

HOT NG CA GV

HOT NG CA HS

GIAN

1'

2'

30'

2'

1. n nh.
2. Kiểm
tra bài cũ

3. Bài mới

C. Củng
cố, dặn
dò:

- Em hãy nêu các bớc
sao chộp mu?
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét
- M phn mm Paint
T1: V hỡnh v ngụi nh
theo tng tng ca em.
- Quan sỏt v hng dn cỏc
em thc hnh.
- Nhn xột v hỡnh v ca
hs.
T2: Vn dng cỏc cụng c
ca paint v hỡnh t do.
- Quan sỏt hc sinh
- Nhn xột.
- Gv nhận xét tiết
học.

- 2Hs
- 1Hs
- Hs nghe - Thc hin

- Thc hnh di s hng
dn ca GV


- Nghe + V hỡnh theo ý
mun
- Tin hnh v hỡnh.
- Rỳt kinh nghim.

- Nghe v ghi nh


Tun 21
Tit 42

Lp dy:
Ngy dy:

3
25,26,27,28,29/1/2016

ễN TP V (Tit 2)
I. MC TIấU:
1. Kin thc: - Nh li cỏc kin thc ca chng 4.
2. K nng: - Lm tt cỏc bi thc hnh trong chng 4
3.Thỏi : - Th hin tớnh tớch cc, ch ng sỏng to trong quỏ trỡnh thc hnh.
II. DNG DY HC:
- GV: Giỏo ỏn, bng, phn, thc, mỏy tớnh.
- HS: Sỏch giỏo khoa, v, mỏy tớnh.
III. TIN TRèNH DY - HC:
DK
THI
GIAN

1'
2'

30'

2'

NI DUNG

1. n nh.
2. Kiểm
tra bài cũ
3. Bài mới

C. Củng
cố, dặn
dò:

HOT NG CA GV

- Em hãy nêu các bớc
sao chộp mu?
- Yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét
- M phn mm Paint
V hỡnh T3 (SGK tr74)
sau ú sao chộp thờm 3 hỡnh
na, dựng cụng c sao chộp
mu cho 3 hỡnh mi ú.
- Quan sỏt v hng dn cỏc
em thc hnh.
- Nhn xột v hỡnh v ca
hs.
T2: Vn dng cỏc cụng c
ca paint v hỡnh t do.
- Quan sỏt hc sinh
- Nhn xột.
- Gv nhận xét tiết
học.

HOT NG CA HS

- 2Hs
- 1Hs
- Hs nghe - Thc hin
- Thc hnh di s hng
dn ca GV

- Tin hnh v hỡnh.
- Rỳt kinh nghim.
- Nghe v ghi nhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x