Tải bản đầy đủ

TẬP GÕ TRÊN BÀN PHÍM MÁY TÍNH

BÀI 5:

ÔN TẬP GÕ PHÍM

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố lại các kiến thức của chương 3.
2. Kỹ năng: Làm tốt các bài thực hành trong chương 3
3.Thái độ: Nghiêm túc khi thực hành, có ý thức bảo vệ của công.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.
- Hs: Sách giáo khoa, vở.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
THỜ
I
GIA
N

1'
2'
30'


NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG GV

1. Ổn định.
2. KiÓm tra - Em hãy nêu cách khởi
động phần mềm Word?
bµi cò
- Gọi Hs nxGVnx
- Nhắc lại:
* Cách đặt tay:
3. Nội dung ôn
+ Khi gõ phím đặt tay lên
tập:
hàng phím xuất phát là
hàng phím cơ sở.
* Quy tắc gõ:
Nêu quy tắc gõ ở hàng cơ
sở?

Nêu quy tắc gõ ở hàng
phím trên?

Nêu quy tắc gõ ở hàng
phím dưới?

HOẠT ĐỘNG HS

- HS TL
- HS nx
Chú ý lắng nghe và nhớ
lại.

- Trả lời câu hỏi.
N Tay trái Tay phải
Ngón trỏ
F(G)
J(H)
Ngòn giữa D
K


Ngón áp út S
L
Ngón út
A
;
- Trả lời câu hỏi.
Tay trái Tay phải
Ngón trỏ
R(T) U(Y)
Ngòn giữa E
I
Ngón áp út W
O
Ngón út
Q
P
- Trả lời câu hỏi.
Tay trái Tay phải
Ngón trỏ V(B) N(M)


2'

Ngũn gia C
,
Ngún ỏp ỳt X
.
Ngún ỳt
Z
/
Nờu quy tc gừ hng
- Tr li cõu hi.
phớm s?
Tay trỏi Tay phi
Ngún tr
4(5)
6(7)
Ngũn gia 3
8
Ngún ỏp ỳt 2
9
Ngún ỳt
1
0
Ngún cỏi dựng gừ phớm - Phớm cỏch.
no?
Mun gừ ch hoa ta gừ
- Nhn gi phớm Shift +
nh th no?
ch cn vit hoa hoc bt
ốn Caps lock.
- Dựng phn mm Word
- Hc sinh thc hnh di
* Thc hnh:
tp gừ cỏc bi tp sau:
s hng dn ca giỏo
Bi T1 (trang 55).
Tac dat tac vang
viờn gừ 2 bi tp.
On troi mua nang phai thi
Noi thi bua can, noi thi
cay sau.
Cong lenh chang quan bao
lau
Ngay nay nuoc bac, ngay
sau com vang.
- Yêu cầu HS lên làm - 1- 2 Hs -> quan sát
Bi T2 (trang 56). mẫu
- 1 hs
- Yêu cầu HS nhận
xét
- Hs thực hành
- Gv nhận xét,
chỉnh sửa
- 2-3 hs
- Yêu cầu HS thực
hành
- Yêu cầu 1 số hsg h- Lng nghe v ghi nh
4. Cng c, dn
ớng dẫn thực hành

cho các học yếu.
- Gv nhn xột quỏ trỡnh
thc hnh ca hs, cỏi gỡ
lm c, cha lm c
- Nm vng cỏch t tay


và quy tắc gõ phím.
- Ôn luyện tập thêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×