Tải bản đầy đủ

Giáo án môn tin học lớp 3 Người bạn mới của em

BÀI 1 : NGƯỜI BẠN MỚI CỦA EM (Tiết 2)
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: + HS nắm được cấu tạo của máy tính, chức năng của từng bộ phận.
2. Kỹ năng: + Biết ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính, biết cách bật máy, tắt

máy.
3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào

hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
TG

NỘI DUNG

1'
2’

A. ỔN ĐỊNH.

B. KIỂM TRA BÀI
CŨ:

32'

C. BÀI MỚI
2. Làm việc với máy
tính
a. Bật máy
B1: Bật công tắc màn
hình
B2: Bật công tắc trên
thân máy tính

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Hãy nêu các bộ phần - 2 HS TL
của một máy tính
- 1 HS nx
- Gv nx, đánh giá
Để có thể làm việc hiệu
quả với máy tính các em
cần biết cách làm việc
với máy tính. Bắt đầu từ
những thao tác : Bật
máy, ngồi đúng tư thế
ngồi trước máy tính và
và tắt máy
- Ghi bảng
Sau khi bật máy các em
đợi một lát để máy tính
sẵn sang nhận lệnh.
Khi mới bắt đầu làm
việc các em sẽ tiếp xúc
với màn hình nền và các
biểu tượng. Tương ứng
với mỗi biểu tượng là
một công việc.


Chú ý: Một số máy tính

- Nghe giảng

- Ghi bài
- Nghe giảng


b. Tư thế ngồi :
Ngồi thẳng, tư thế thoải
mái, tay đặt trên bàn
phím, chuột để bên tay
phải.
Không nên nhìn quá lâu
vào màn hình.
c. Ánh sáng
Cần đặt máy tính ở vị trí
không để ánh sáng chiếu
thẳng vào màn hình hay
mắt của các em.
d. Tắt máy
B1 : Vào Start/ chọn
Turn off Computer/
chọn Turn off.
B2: Tắt công tắc màn
hình

2'

3. Củng cố

1'

4.Dặn dò

có công tắc chung cho cả
màn hình và thân máy.
Khi đó các em chỉ cần
bật một công tắc chung.
? Em nào cho cô biết,
theo em tư thế ngồi làm
việc với máy tính như
thế nào là đúng?
- Nhận xét, ghi bảng.

- Học sinh trả ,ời:
Ngồi thẳng, tư thế
thoải mái, tay đặt trên
bàn phím, chuột để bên
tay phải.
- Ghi bài
- Nghe giảng, ghi bài

Để tránh mỏi mắt khi
ngồi trước máy tính các
em cần đặt máy tính ở vị
trí không để ánh sáng
chiếu thắng vào màn
hình hay mặt của các
em.
- Nghe giảng, ghi bài
Khi đã làm việc xong
với máy tính các em cần
tắt máy. Các thao tác như
sau:
-Các em đã được hướng
dẫn cách sử dụng máy
tính bây giờ cô trò mình
sẽ cùng vào thực hành
- Tham gia thực hành
các em nhé.
- Cho HS thực hành.
- Giáo viên nhận xét về - Lắng nghe
giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn
lại bài đã học và chuẩn
bị cho bài học sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x